Autoformatowanie

Umożliwia zastosowanie autoformatowania do zaznaczonego obszaru arkusza lub zdefiniowanie własnych stylów autoformatowania.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - AutoFormat Styles.

On the Tools bar, click

AutoFormat Styles Icon

Autoformatowanie


note

The AutoFormat command is available only if a cell range with at least 3 columns and 3 rows are selected. Otherwise this command will appear grayed out in the menu.


Format

Określa wstępnie zdefiniowane autoformatowanie, które zostanie zastosowane w zaznaczonym obszarze arkusza.

Pole podglądu

Displays a preview of the current selection.

Dodaj

Allows you to add the current formatting of a range of at least 4 x 4 cells to the list of predefined AutoFormats. The Add AutoFormat dialog then appears.

Enter a name and click OK.

Usuń

Po potwierdzeniu usuwa zaznaczone elementy.

Zmień nazwę

Opens a dialog where you can change the name of the selected AutoFormat.

The Rename AutoFormat dialog opens. Enter the new name of the AutoFormat here.

Formatowanie

W tej sekcji można zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie dostępnych opcji formatowania. Aby zachować aktualne formatowanie, należy usunąć zaznaczenie odpowiedniej opcji.

Format liczb

Zaznaczenie oznacza, że w wybranym formatowaniu należy zachować format liczbowy komórek.

Krawędzie

Zaznaczenie oznacza, że w wybranym formatowaniu należy zachować format krawędzi.

Czcionka

Zaznaczenie oznacza, że w wybranym formatowaniu należy zachować czcionkę.

Deseń

Zaznaczenie oznacza, że w wybranym formatowaniu należy zachować deseń.

Wyrównanie

Zaznaczenie oznacza, że w wybranym formatowaniu należy zachować wyrównanie.

Dopasuj szer. i wys.

Zaznaczenie oznacza, że w wybranym formatowaniu należy zachować szerokość i wysokość komórek.

Please support us!