Scal komórki

Łączy zawartość zaznaczonych komórek w jedną komórkę.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Scal komórki - Scal komórki


Połączone komórki otrzymują nazwę pierwszej komórki oryginalnego zakresu. Połączone komórki nie mogą zostać ponownie połączone z innymi komórkami. Zakres musi mieć formę prostokąta, nie można zaznaczać różnych nie przylegających obszarów.

Ikona notatki

Jeśli łączone komórki zawierają wartości, zostanie wyświetlone okno dialogowe z ostrzeżeniem.


Three options are available:

Ikona ostrzeżenia

Łączenie komórek może prowadzić do błędów w obliczeniach w formułach w tabeli.


Please support us!