Styles

Use the Styles deck of the Sidebar to assign styles to cells and pages. You can apply, update, and modify existing styles or create new styles.

The Styles dockable window can remain open while editing the document.

Aby wykonać tę operację...

Choose View - Styles.


Zastosowanie stylu komórki:

  1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek.

  2. Double-click the style in the Styles window.

Cell Styles

Displays the list of the available Cell Styles.

Icon Cell Styles

Style komórki

Page Styles

Displays the Page Styles available.

Icon Page Styles

Style strony

Tryb wypełniania formatem

Turns the Fill Format mode on and off. Use the paint can to assign the Style selected in the Styles window.

Icon Fill Format Mode

Tryb wypełniania formatem

Zastosowanie nowego stylu komórki za pomocą ikony puszki z farbą:

  1. Select the desired style from the Styles window.

  2. Kliknij ikonę Tryb wypełniania formatem.

  3. Aby sformatować komórkę, kliknij ją. Aby sformatować zakres komórek, przeciągnij myszą nad nim. Powtórz tę czynność dla innych komórek i zakresów.

  4. Kliknij ponownie ikonę Tryb wypełniania formatem, aby wyłączyć ten tryb.

Nowy styl z zaznaczenia

Creates a new style based on the formatting of a selected object. Assign a name for the style in the Create Style dialog.

Icon New Style from Selection

Nowy styl z zaznaczenia

Aktualizuj styl

Updates the Style selected in the Styles window with the current formatting of the selected object.

Icon Update Style

Aktualizuj styl

Lista Styl

Displays the list of the styles from the selected style category.

In the context menu you can choose commands to create a new style, delete a user-defined style, or change the selected style.

Grupy stylów

Lists the available style groups.

Prosimy o wsparcie!