Dodaj

Dodaje bieżące zaznaczenie do zdefiniowanych obszarów wydruku.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Print Ranges - Add.


Please support us!