Dodaj

Dodaje bieżące zaznaczenie do zdefiniowanych obszarów wydruku.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Zakresy wydruku - Dodaj.


Prosimy o wsparcie!