Dodaj

Dodaje bieżące zaznaczenie do zdefiniowanych obszarów wydruku.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Format - Zakresy wydruku - Dodaj.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz kartę Układ - Dodaj zakresy wydruku.

W menu Układ karty Układ wybierz Zakresy wydruku - Dodaj.

Z pasków narzędzi:

Ikona dodawania obszaru wydruku

Dodaj obszar wydruku


Prosimy o wsparcie!