Edycja zakresów wydruku

Otwiera okno dialogowe, w którym możesz określić zakres wydruku. Możesz także ustawić wiersze lub kolumny, które mają być powtarzane na każdej stronie.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Format - Zakresy wydruku - Edycja.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz kartę Układ - Edycja.

W menu Układ karty Układ wybierz Zakresy wydruku - Edycja.

Z pasków narzędzi:

Ikona edycji zakresów wydruku

Edycja zakresów wydruku


Drukowanie wierszy lub kolumn na każdej stronie

Określanie zakresów wydruku w arkuszu

Zakres wydruku

Pozwala na zmianę określonego zakresu wydruku.

Aby usunąć zakres wydruku zdefiniowany dla bieżącego arkusza kalkulacyjnego, należy wybrać opcję -brak-. Aby ustawić bieżący arkusz jako zakres wydruku, należy wybrać opcję -niestandardowe-. Aby zdefiniować zaznaczony obszar arkusza kalkulacyjnego jako zakres wydruku, należy wybrać opcję -zaznaczenie-. Wybór opcji -użytkownika- pozwala wybrać zakres wydruku zdefiniowany wcześniej za pomocą polecenia Format - Zakresy wydruku - Określ. Jeśli zakresowi wcześniej została nadana nazwa za pomocą polecenia Arkusz - Nazwane zakresy lub wyrażenia - Określ, zostanie ona wyświetlona i będzie można ją wybrać z listy.

Pole tekstowe po prawej stronie pozwala wprowadzić zakres wydruku w postaci odwołania lub nazwy. Jeśli kursor znajduje się w polu tekstowym Zakres wydruku, można zaznaczyć zakres wydruku arkusza kalkulacyjnego za pomocą myszy.

Zmniejsz/ Rozszerz

Kliknij ikonę Zmniejsz, aby zredukować okno dialogowe do rozmiaru pola wprowadzania. Łatwiej jest wtedy zaznaczyć w arkuszu wymaganą referencję. Ikony są następnie automatycznie przekształcane w ikonę Rozszerz. Kliknij, aby przywrócić okno dialogowe do jego oryginalnego rozmiaru.

Kliknięcie arkusza powoduje automatyczne zminimalizowanie okna dialogowego. Okno jest przywracane natychmiast po zwolnieniu przycisku myszy, a określony za pomocą myszy zakres odniesienia jest wyróżniany w dokumencie niebieską ramką.

Ikona pomniejszania

Zmniejsz

Ikona rozszerzania

Rozszerz

Wiersze powtórzone

Wybierz przynajmniej jeden wiersz, który będzie drukowany na każdej stronie. W polu tekstowym po prawej stronie wpisz odniesienie do wiersza, na przykład "1" lub "$1" lub "$2:$3". W polu listy wyświetlana jest wartość -użytkownika-. Aby usunąć zdefiniowany powtarzający się wiersz, wybierz opcję -brak-.

Jeśli kursor znajduje się w polu tekstowym Wiersze powtórzone, powtarzane wiersze można także zdefiniować, zaznaczając je myszą na arkuszu kalkulacyjnym.

Zmniejsz/ Rozszerz

Kliknij ikonę Zmniejsz, aby zredukować okno dialogowe do rozmiaru pola wprowadzania. Łatwiej jest wtedy zaznaczyć w arkuszu wymaganą referencję. Ikony są następnie automatycznie przekształcane w ikonę Rozszerz. Kliknij, aby przywrócić okno dialogowe do jego oryginalnego rozmiaru.

Kliknięcie arkusza powoduje automatyczne zminimalizowanie okna dialogowego. Okno jest przywracane natychmiast po zwolnieniu przycisku myszy, a określony za pomocą myszy zakres odniesienia jest wyróżniany w dokumencie niebieską ramką.

Ikona pomniejszania

Zmniejsz

Ikona rozszerzania

Rozszerz

Kolumny powtórzone

Pozwala wybrać jedną lub kilka kolumn, które będą drukowane na każdej stronie. Pole tekstowe po prawej stronie pozwala wprowadzić odwołanie do kolumny, na przykład "A", "AB" lub "$C:$E". Wpis w polu listy zmieni się na -użytkownika-. Aby usunąć zdefiniowaną kolumnę powtarzaną, można wybrać opcję -brak-.

Jeśli kursor znajduje się w polu tekstowym Kolumny powtórzone, powtarzane kolumny można także zdefiniować, zaznaczając je myszą na arkuszu kalkulacyjnym.

Zmniejsz/ Rozszerz

Kliknij ikonę Zmniejsz, aby zredukować okno dialogowe do rozmiaru pola wprowadzania. Łatwiej jest wtedy zaznaczyć w arkuszu wymaganą referencję. Ikony są następnie automatycznie przekształcane w ikonę Rozszerz. Kliknij, aby przywrócić okno dialogowe do jego oryginalnego rozmiaru.

Kliknięcie arkusza powoduje automatyczne zminimalizowanie okna dialogowego. Okno jest przywracane natychmiast po zwolnieniu przycisku myszy, a określony za pomocą myszy zakres odniesienia jest wyróżniany w dokumencie niebieską ramką.

Ikona pomniejszania

Zmniejsz

Ikona rozszerzania

Rozszerz

Prosimy o wsparcie!