Zakresy wydruku

Zarządza zakresami wydruku. Zostaną wydrukowane wyłącznie komórki znajdujące się w zakresach wydruku.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Zakresy wydruku.


Ikona notatki

Jeśli nie zdefiniowano ręcznie żadnego zakresu wydruku, program Calc automatycznie określa zakres wydruku obejmujący wszystkie komórki, które nie są puste.


Definiuj

Definiuje aktywną komórkę lub zaznaczony obszar komórek jako zakres wydruku.

Dodaj

Dodaje bieżące zaznaczenie do zdefiniowanych obszarów wydruku.

Wyczyść

Usuwa zdefiniowany obszar drukowania.

Edycja

Opens a dialog where you can specify the print range.

Prosimy o wsparcie!