Styl strony

Otwiera okno dialogowe pozwalające definiować wygląd wszystkich stron dokumentu.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Page Style.

Choose View - Styles () - choose Page Styles - open context menu for selected style - New/Modify.


Organizator

Ustaw opcje zaznaczonego stylu.

Strona

Umożliwia określenie układu strony dla dokumentów jednostronicowych i wielostronicowych, jak również numerowania i formatów papieru.

Krawędzie

Określa opcje ustawień obramowania dla zaznaczonych obiektów.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Główka

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

Stopka

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Arkusz

Określa elementy, które mają być uwzględnione na wydruku lub wszystkie arkusze o bieżącym stylu strony. Dodatkowo można ustalić kolejność drukowania, numer pierwszej strony oraz skalę strony.

Resetuj

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened. A confirmation query does not appear when you close the dialog.

Please support us!