Styl strony

Otwiera okno dialogowe pozwalające definiować wygląd wszystkich stron dokumentu.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Format - Styl strony.

Z menu kontekstowego:

Wybierz Styl strony.

Z interfejsu z kartami:

Na karcie Układ wybierz Marginesy strony lub Rozmiar strony, lub Kolumny strony i kliknij Więcej opcji.

W menu Układ na karcie Układ wybierz Styl strony.

Z pasków narzędzi:

Ikona stylu strony

Styl strony

Przy pomocy klawiatury:

+ Shift + P

Z paska stanu:

Kliknij obszar Styl strony.

Z panelu bocznego:

Wybierz Widok - Style () – wybierz Style strony – otwórz menu kontekstowe dla wybranego stylu – Nowy/Edycja stylu.


Organizator

Ustaw opcje zaznaczonego stylu.

Umożliwia określenie układu strony dla dokumentów jednostronicowych i wielostronicowych, jak również numerowania i formatów papieru.

Krawędzie

Określa opcje ustawień obramowania dla zaznaczonych obiektów.

Obszar (tło, wyróżnienie)

Ustaw opcje wypełnienia zaznaczonego obiektu rysunkowego lub elementu dokumentu.

Główka

Dodaje główkę do bieżącego stylu strony. Główka to obszar na górnym marginesie strony, w którym można dodać tekst lub grafikę.

Stopka

Dodaje stopkę do bieżącego stylu strony. Stopka to obszar na dolnym marginesie strony, w którym możesz dodać tekst lub grafikę.

Arkusz

Określa elementy, które mają być uwzględnione na wydruku lub wszystkie arkusze o bieżącym stylu strony. Dodatkowo można ustalić kolejność drukowania, numer pierwszej strony oraz skalę strony.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane w bieżącej karcie do tych, które obowiązywały w momencie otwarcia tego okna dialogowego. Zapytanie o potwierdzenie nie pojawia się po zamknięciu okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!