Page Style

Otwiera okno dialogowe pozwalające definiować wygląd wszystkich stron dokumentu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Styl strony.

Wybierz Widok - Style (), następnie wybierz Style strony, otwórz menu kontekstowe dla wybranego stylu - Nowy/Modyfikuj.


Organizator

Ustaw opcje zaznaczonego stylu.

Umożliwia określenie układu strony dla dokumentów jednostronicowych i wielostronicowych, jak również numerowania i formatów papieru.

Krawędzie

Określa opcje ustawień obramowania dla zaznaczonych obiektów.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Główka

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

Stopka

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Arkusz

Określa elementy, które mają być uwzględnione na wydruku lub wszystkie arkusze o bieżącym stylu strony. Dodatkowo można ustalić kolejność drukowania, numer pierwszej strony oraz skalę strony.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane w bieżącej karcie do tych, które obowiązywały w momencie otwarcia tego okna dialogowego. Zapytanie o potwierdzenie nie pojawia się po zamknięciu okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!