Pokaż arkusz

Wyświetla arkusze, które zostały wcześniej ukryte za pomocą polecenia Ukryj arkusze. W celu wywołania tego polecenia należy zaznaczyć tylko jeden arkusz. Bieżący arkusz jest zawsze zaznaczony. W przypadku zaznaczenia arkusza innego niż bieżący naciśnięcie klawisza podczas kliknięcia odpowiedniej zakładki arkusza na dole okna powoduje usunięcie zaznaczenia.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Arkusz - Pokaż arkusz.


Ukryte arkusze

Displays a list of all hidden sheets in your spreadsheet document. To show a certain sheet, click the corresponding entry on the list and confirm with OK.

Prosimy o wsparcie!