Zmień nazwę arkusza

Polecenie otwiera okno dialogowe pozwalające przypisać inną nazwę do bieżącego arkusza.

Aby wykonać tę operację...

Choose Sheet - Rename Sheet.


Nazwa

W tym miejscu wpisz nową nazwę arkusza.

Ikona wskazówki

Okno dialogowe Zmień nazwę arkusza można otworzyć także z poziomu menu kontekstowego, wyświetlanego po najechaniu kursorem myszy nad zakładkę arkusza na dole ekranu i .


Ikona wskazówki

Można także kliknąć zakładkę arkusza, trzymając wciśnięty klawisz . W tym momencie możesz od razu zmienić nazwę.


Please support us!