Zmień nazwę arkusza

Polecenie otwiera okno dialogowe pozwalające przypisać inną nazwę do bieżącego arkusza.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Zmień nazwę arkusza.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Układ - Zmień nazwę arkusza.

Z paska nawigacji arkusza:

Wybierz Zmień nazwę arkusza

Z pasków narzędzi:

Ikona zmiany nazwy arkusza

Zmień nazwę arkusza


Nazwa

W tym miejscu wpisz nową nazwę arkusza.

tip

Okno dialogowe Zmień nazwę arkusza można otworzyć także z poziomu menu kontekstowego, wyświetlanego po najechaniu kursorem myszy nad zakładkę arkusza na dole ekranu i .


tip

Można także kliknąć zakładkę arkusza, trzymając wciśnięty klawisz . W tym momencie możesz od razu zmienić nazwę.


Prosimy o wsparcie!