Arkusz

Oznacza nazwę arkusza i ukrywa lub pokazuje zaznaczone arkusze.

Aby wykonać tę operację...

Choose Sheet.


Zmień nazwę

Polecenie otwiera okno dialogowe pozwalające przypisać inną nazwę do bieżącego arkusza.

Ukryj

Hides selected rows, columns or individual sheets.

Pokaż

Wyświetla arkusze, które zostały wcześniej ukryte za pomocą polecenia Ukryj arkusze.

Jeśli arkusz jest ukryty, zostanie otwarte okno dialogowe Pokaż arkusz pozwalające na wybór arkusza, który ma zostać ponownie wyświetlony.

Z prawej do lewej

Zmienia orientację bieżącego arkusza na orientację Z prawej do lewej, jeśli została włączona obsługa CTL.

Please support us!