Arkusz

Oznacza nazwę arkusza i ukrywa lub pokazuje zaznaczone arkusze.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Arkusz.


Zmień nazwę

Polecenie otwiera okno dialogowe pozwalające przypisać inną nazwę do bieżącego arkusza.

Ukryj

Ukrywa zaznaczone wiersze i kolumny

Pokaż

Wyświetla arkusze, które zostały wcześniej ukryte za pomocą polecenia Ukryj arkusze.

Jeśli arkusz jest ukryty, zostanie otwarte okno dialogowe Pokaż arkusz pozwalające na wybór arkusza, który ma zostać ponownie wyświetlony.

Od prawej do lewej

Zmienia orientację bieżącego arkusza na orientację Z prawej do lewej, jeśli została włączona obsługa CTL.

Prosimy o wsparcie!