Optymalna szerokość kolumny

Definiuje optymalną szerokość zaznaczonych kolumn, która zależy od najdłuższego wpisu w kolumnie. Umożliwia wybór jednej z dostępnych jednostek miary.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Columns - Optimal Width.

Double-click right column separator in column headers.


Dodaj

Definiuje dodatkowe odstępy pomiędzy najdłuższym wpisem w kolumnie i pionowymi granicami kolumn.

Wartość domyślna

Defines the optimal column width in order to display the entire contents of the column. The additional spacing for the optimal column width is preset to 2 mm.

Please support us!