Kolumna

Ustawia szerokość kolumny i ukrywa lub pokazuje zaznaczone kolumny.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Kolumny.


Szerokość

Zmienia szerokość bieżącej kolumny lub zaznaczonych kolumn.

Optymalna szerokość kolumny

Definiuje optymalną szerokość zaznaczonych kolumn,

Ukryj

Hides selected rows, columns or individual sheets.

Pokaż

Choose this command to show previously hidden rows or columns.

Prosimy o wsparcie!