Kolumna

Ustawia szerokość kolumny i ukrywa lub pokazuje zaznaczone kolumny.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Kolumny.


Szerokość

Zmienia szerokość bieżącej kolumny lub zaznaczonych kolumn.

Optymalna szerokość kolumny

Ukryj

Ukrywa zaznaczone wiersze i kolumny

Pokaż

Wybierz to polecenie, aby wyświetlić wcześniej ukryte wiersze lub kolumny.

Prosimy o wsparcie!