Pokaż

Wybierz to polecenie, aby wyświetlić wcześniej ukryte wiersze lub kolumny.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Wiersze - Pokaż.

Wybierz Format - Kolumny - Pokaż.


Aby wyświetlić kolumnę lub wiersz, zaznacz zakres wierszy lub kolumn zawierających ukryte elementy, a następnie wybierz opcję Format - Wiersze - Pokaż lub Format - Kolumny - Pokaż.

Na przykład, aby wyświetlić kolumnę B, kliknij główkę kolumny A, rozwiń zaznaczenie do kolumny C, a następnie wybierz Format - Kolumny - Pokaż. Aby wyświetlić wcześniej ukrytą kolumnę A, kliknij główkę kolumny B, przytrzymaj przycisk myszy i przeciągnij w lewo. Wybrany zakres wyświetlany w obszarze nazwy zmienia się z B1:B1048576 na A1:B1048576. Wybierz Format - Kolumny - Pokaż. Postępuj w ten sam sposób z wierszami.

Aby pokazać wszystkie ukryte komórki, najpierw należy kliknąć pole w górnym lewym rogu. Spowoduje to zaznaczenie wszystkich komórek tabeli.

Prosimy o wsparcie!