Ukryj

Hides selected rows, columns or individual sheets.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Wiersze - Ukryj.

Wybierz Format - Kolumny - Ukryj.

Wybierz Arkusz - Ukryj arkusz.


Select the rows or columns that you want to hide, and then choose Format - Rows - Hide or Format - Columns - Hide.

Arkusz można ukryć, zaznaczając go, a następnie wybierając polecenie Format - Arkusz - Ukryj. Ukryte arkusze nie są drukowane, o ile nie znajdują się w zakresie wydruku.

Ikona notatki

Przerwa w nagłówku wiersza lub kolumny oznacza ich ukrycie.


Aby wyświetlić ukryte wiersze, kolumny lub arkusze

  1. Zaznacz zakres zawierający ukryte obiekty. Można także użyć pola w narożniku nad wierszem 1 i obok kolumny A. W przypadku arkuszy ten krok nie jest wymagany.

  2. Choose Format - Rows/Columns - Show or Format - Sheet - Show.

Prosimy o wsparcie!