Optymalna wysokość wierszy

Determines the optimal row height for the selected rows. The optimal row height depends on the font size of the largest character in the row. You can use various units of measure.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Wiersze - Optymalna wysokość.


Dodaj

Ustawia dodatkowe odstępy pomiędzy największym znakiem w wierszu i granicami komórki.

Wartość domyślna

Przywraca domyślną wartość optymalnej wysokości wiersza.

Prosimy o wsparcie!