Wiersz

Ustawia wysokość wiersza i ukrywa lub pokazuje zaznaczone wiersze.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Rows.


Wysokość

Zmienia wysokość bieżącego wiersza lub grupy zaznaczonych wierszy.

Optymalna wysokość wierszy

Określa optymalną wysokość wybranych wierszy.

Ukryj

Hides selected rows, columns or individual sheets.

Pokaż

Choose this command to show previously hidden rows or columns.

Please support us!