Wiersz

Ustawia wysokość wiersza i ukrywa lub pokazuje zaznaczone wiersze.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Wiersze.


Wysokość

Zmienia wysokość bieżącego wiersza lub grupy zaznaczonych wierszy.

Optymalna wysokość wierszy

Determines the optimal row height for the selected rows.

Ukryj

Hides selected rows, columns or individual sheets.

Pokaż

Choose this command to show previously hidden rows or columns.

Prosimy o wsparcie!