Atrybuty komórek

Pozwala na określenie różnych opcji formatowania i zastosowanie atrybutów do zaznaczonych komórek.

Aby wykonać tę operację...

Choose Format - Cells.


Liczby

Specify the formatting options for the selected cell(s).

Czcionka

Określ formatowanie i czcionkę, którą chcesz zastosować.

Wyrównanie

Ustawia opcje wyrównania dla zawartości bieżącej komórki lub zaznaczonych komórek.

Typografia azjatycka

Set the typographic options for cells or paragraphs in Asian language files. To enable Asian language support, choose Language Settings - Languages in the Options dialog box, and then select the Enabled box in the Asian language support area. The Asian typography options are ignored in HTML documents.

Krawędzie

Określa opcje ustawień obramowania dla zaznaczonych obiektów.

Area

Określa grafikę lub kolor tła.

Ochrona komórek

Definiuje opcje ochrony zaznaczonych komórek.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Please support us!