Łącza zewnętrzne

Wstawia dane z pliku HTML, Calc, CSV lub Excel do bieżącego arkusza jako łącze. Dane muszą znajdować się w nazwanym zakresie.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Łącza zewnętrzne.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Dane - Łącza zewnętrzne.

Z pasków narzędzi:

Ikona łącz zewnętrznych

Łącza zewnętrzne


Adres URL zewnętrznego źródła danych.

Wprowadź adres URL lub nazwę pliku zawierającego dane, które chcesz wstawić, a następnie naciśnij klawisz Enter. Możesz też kliknąć Przeglądaj, aby wybrać nazwę pliku z otwartego okna dialogowego pliku. Następnie wybierz żądany adres URL z sieci lub systemu plików.

note

Dostępne tabele/zakresy

Wybierz tabelę lub zakres danych, który chcesz wstawić. Jeśli wybrany dokument programu Calc lub Excel nie zawiera nazwanego zakresu, nie można wstawić danych z arkusza kalkulacyjnego, a przycisk OK pozostanie nieaktywny.

Aktualizuj co

Określa liczbę sekund pomiędzy przeładowaniami danych zewnętrznych do bieżącego dokumentu.

Prosimy o wsparcie!