Lista funkcji

Otwiera obszar Lista funkcji w panelu bocznym, zawierający wszystkie funkcje, które można wstawić do dokumentu. Okno Lista funkcji jest podobne do zakładki Funkcje Kreatora funkcji. Funkcje są wstawiane wraz z symbolami zastępczymi, które należy zamienić na odpowiednie wartości.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Widok - Lista funkcji.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Wstaw - Funkcja

Z pasków narzędzi:

Ikona funkcji

Funkcje

Z panelu bocznego:

Wybierz Funkcje.


Okno Lista funkcji to okno dokowalne o zmiennym rozmiarze. Użyj go, aby szybko wprowadzić funkcje w arkuszu kalkulacyjnym. Dwukrotne kliknięcie wpisu na liście funkcji powoduje bezpośrednie wstawienie odpowiedniej funkcji ze wszystkimi parametrami.

Lista kategorii

Zawiera wszystkie kategorie, do których przypisano poszczególne funkcje. Po wybraniu kategorii wyświetlane są odpowiednie funkcje. Aby wyświetlić wszystkie funkcje w kolejności alfabetycznej, niezależnie od kategorii, należy wybrać pozycję "Wszystko". Pozycja "Ostatnio użyte" zawiera ostatnio używane funkcje.

Lista funkcji

Wyświetla dostępne funkcje. Po wyborze funkcji w obszarze poniżej pola listy jest wyświetlany jej krótki opis. Aby wstawić wybraną funkcję, należy kliknąć ją dwukrotnie lub kliknąć ikonę Wstaw funkcję do arkusza.

Wstaw funkcję do arkusza

Ikona funkcji wstawiania

Wstawia wybrane funkcje do dokumentu.

Prosimy o wsparcie!