Lista funkcji

Otwiera obszar Lista funkcji w panelu bocznym, zawierający wszystkie funkcje, które można wstawić do dokumentu. Okno Lista funkcji jest podobne do zakładki Funkcje Kreatora funkcji. Funkcje są wstawiane wraz z symbolami zastępczymi, które należy zamienić na odpowiednie wartości.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Lista funkcji.


The Function List window is a resizable dockable window. Use it to quickly enter functions in the spreadsheet. By double-clicking an entry in the functions list, the respective function is directly inserted with all parameters.

Lista kategorii

Zawiera wszystkie kategorie, do których przypisano poszczególne funkcje. Po wybraniu kategorii wyświetlane są odpowiednie funkcje. Aby wyświetlić wszystkie funkcje w kolejności alfabetycznej, niezależnie od kategorii, należy wybrać pozycję "Wszystko". Pozycja "Ostatnio użyte" zawiera ostatnio używane funkcje.

Lista funkcji

Wyświetla dostępne funkcje. Po wyborze funkcji w obszarze poniżej pola listy jest wyświetlany jej krótki opis. Aby wstawić wybraną funkcję, należy kliknąć ją dwukrotnie lub kliknąć ikonę Wstaw funkcję do arkusza.

Wstaw funkcję do arkusza

Icon Insert Function

Wstawia wybrane funkcje do dokumentu.

Prosimy o wsparcie!