Definiuj zakres etykiet

Otwiera okno dialogowe umożliwiające zdefiniowanie zakresu etykiet.

Aby wykonać tę operację...

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Labels.


Rozpoznawanie nazw jako adresów

Zawartość komórek w zakresie etykiet może być wykorzystana podobnie jak nazwy w formułach. LibreOffice traktuje te nazwy analogicznie jak w przypadku wstępnie zdefiniowanych nazw dni tygodnia czy miesięcy. Nazwy są automatycznie uzupełniane podczas wprowadzania. Dodatkowo nazwy zdefiniowanych zakresów etykiet mają wyższy priorytet niż nazwy generowane automatycznie.

Ikona notatki

Na różnych arkuszach mogą występować zakresy etykiet o tej samej nazwie. LibreOffice w pierwszej kolejności poszukuje zakresów etykiet w bieżącym arkuszu, a gdy ich nie znajdzie, przeszukuje inne arkusze.


Zakres

Wyświetla odwołania poszczególnych zakresów etykiet. Aby usunąć zakres z listy, należy go zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk Usuń.

Zmniejsz / Maksymalizuj

Kliknij ikonę Zmniejsz, aby zredukować okno dialogowe do wielkości pola wprowadzania. Dzięki temu zaznaczenie wymaganych odwołań w arkuszu jest łatwiejsze. Ikony zmieniają się wtedy automatycznie w ikonę Maksymalizuj. Jej kliknięcie powoduje przywrócenie oryginalnego rozmiaru okna dialogowego.

Kliknięcie arkusza powoduje automatyczne zminimalizowanie okna dialogowego. Okno jest przywracane natychmiast po zwolnieniu przycisku myszy, a określony za pomocą myszy zakres odniesienia jest wyróżniany w dokumencie niebieską ramką.

Ikona

Zmniejsz

Ikona

Maksymalizuj

Zawiera nagłówki kolumn

Zawiera etykiety kolumn w bieżącym zakresie etykiet.

Zawiera nagłówki wierszy

Zawiera etykiety wierszy w bieżącym zakresie etykiet.

W zakresie danych

Ustala zakres danych, dla którego wybrany zakres etykiet jest poprawny. Aby zmodyfikować zakres, należy kliknąć arkusz, a następnie zaznaczyć myszą inny zakres.

Zmniejsz / Maksymalizuj

Kliknij ikonę Zmniejsz, aby zredukować okno dialogowe do wielkości pola wprowadzania. Dzięki temu zaznaczenie wymaganych odwołań w arkuszu jest łatwiejsze. Ikony zmieniają się wtedy automatycznie w ikonę Maksymalizuj. Jej kliknięcie powoduje przywrócenie oryginalnego rozmiaru okna dialogowego.

Kliknięcie arkusza powoduje automatyczne zminimalizowanie okna dialogowego. Okno jest przywracane natychmiast po zwolnieniu przycisku myszy, a określony za pomocą myszy zakres odniesienia jest wyróżniany w dokumencie niebieską ramką.

Ikona

Zmniejsz

Ikona

Maksymalizuj

Dodaj

Dodaje bieżący zakres etykiet do listy.

Usuń

Po potwierdzeniu usuwa zaznaczone elementy.

Please support us!