Tworzenie nazw

Pozwala automatycznie nadawać nazwy wielu zakresom komórek.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Arkusz - Nazwane zakresy i wyrażenia - Utwórz.


Wybierz obszar zawierający wszystkie zakresy, które mają zostać nazwane. Następne wybierz Arkusz - Nazwane zakresy lub wyrażenia - Utwórz. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Utwórz nazwy pozwalającego wybrać żądane opcje nazw.

Utwórz nazwy na podstawie

Definiuje część arkusza używaną do utworzenia nazwy.

górnego wiersza

Tworzy nazwy zakresów na podstawie górnego wiersza zaznaczonego obszaru. Każda kolumna otrzymuje odrębną nazwę i odwołanie.

lewej kolumny

Tworzy nazwy zakresów na podstawie wpisów w pierwszej kolumnie zaznaczonego obszaru. Każdy wiersz otrzymuje odrębną nazwę i odwołanie.

dolnego wiersza

Tworzy nazwy zakresów na podstawie wpisów w ostatnim wierszu zaznaczonego obszaru. Każda kolumna otrzymuje odrębną nazwę i odwołanie.

prawej kolumny

Tworzy nazwy zakresów na podstawie wpisów w ostatniej kolumnie zaznaczonego obszaru. Każdy wiersz otrzymuje odrębną nazwę i odwołanie.

Prosimy o wsparcie!