Wstaw nazwę

Wstawia zdefiniowany nazwany zakres komórek w bieżącej pozycji kursora w oknie dialogowym Wklej nazwy.

note

Obszar komórek można wstawić dopiero po zdefiniowaniu nazwy obszaru.


Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Nazwane zakresy lub wyrażenia.

Wybierz Arkusz - Nazwane zakresy i wyrażenia - Wstaw.

Z interfejsu z kartami:

W menu Wstaw karty Wstaw wybierz Nazwane zakresy lub wyrażenia.


Obszar tabeli

Wyświetla listę wszystkich zdefiniowanych obszarów komórek. Kliknij dwukrotnie wpis, aby wstawić nazwany obszar do aktywnego arkusza w bieżącej pozycji kursora.

Wklej wszystko

Wstawia listę wszystkich nazwanych obszarów i odpowiadających im odwołań do komórek w bieżącej pozycji kursora.

Wklej

Wstawia wybrany nazwany obszar i odpowiadające mu odwołanie do komórki w bieżącej pozycji kursora.

Prosimy o wsparcie!