Definiuj nazwy

Otwiera okno dialogowe umożliwiające określenie nazwy zaznaczonego obszaru lub nazwy dla wyrażenia formuły.

Zakres można zdefiniować za pomocą myszy lub wpisując jego odwołanie w polach okna dialogowego Definiuj nazwy.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Arkusz - Nazwany zakres lub wyrażenie - Definiuj.

+F3


Pole Obszar arkusza paska Formuła zawiera listę zdefiniowanych nazw zakresów lub wyrażenia formuł i ich zakresy między nawiasami. Aby wyróżnić odpowiednie odwołanie na arkuszu, należy kliknąć nazwę w tym polu. Ta lista nie zawiera nazw formuł lub części formuł.

Nazwa

Enter the name of the area for which you want to define a reference or a formula expression. All area names already defined in the spreadsheet are listed in the text field above. If you click a name on the list, the corresponding reference in the document will be shown with a blue frame. If multiple cell ranges belong to the same area name, they are displayed with different colored frames.

Zakres lub wyrażenie formuły

The reference of the selected area name is shown here as an absolute value.

Aby wstawić nowe odwołanie do obszaru, umieść kursor na tym polu i za pomocą myszy zaznacz żądany obszar dowolnego arkusza dokumentu. Aby wstawić nowo nazwaną formułę, wpisz wyrażenie formuły.

Pomniejsz/ Rozszerz

Kliknij ikonę Pomniejsz, aby zredukować okno dialogowe do rozmiaru pola wprowadzania. Łatwiej jest wtedy zaznaczyć w arkuszu wymaganą referencję. Ikony są następnie automatycznie przekształcane w ikonę Rozszerz. Kliknij, aby przywrócić okno dialogowe do jego oryginalnego rozmiaru.

Kliknięcie arkusza powoduje automatyczne zminimalizowanie okna dialogowego. Okno jest przywracane natychmiast po zwolnieniu przycisku myszy, a określony za pomocą myszy zakres odniesienia jest wyróżniany w dokumencie niebieską ramką.

Ikona pomniejszania

Pomniejsz

Ikona rozszerzania

Rozszerz

Zakres

Select the scope of the named range or named formula. Document (Global) means the name is valid for the whole document. Any other sheet name selected will restrict the scope of the named range or formula expression to that sheet.

Opcje zakresu

Allows you to specify the Area type (optional) for the reference.

Definiuje dodatkowe opcje związane z typem odwołania do obszaru.

Zakres wydruku

Defines the area as a print range.

Filtr

Defines the selected area to be used in an advanced filter.

Powtórz kolumnę

Defines the area as a repeating column.

Powtórz wiersz

Defines the area as a repeating row.

Add

Click the Add button to add a new defined name.

Usuń

Po potwierdzeniu usuwa zaznaczone elementy.

Prosimy o wsparcie!