Nazwane zakresy lub wyrażenia

Pozwala nazwać różne sekcje arkusza. Zastosowanie nazw pozwala w łatwy sposób nawigować po dokumentach arkusza i odnaleźć określoną informację.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Nazwany zakres lub wyrażenie.

Wybierz Arkusz - Nazwane zakresy lub wyrażenia.


Określ nazwy

Otwiera okno dialogowe umożliwiające określenie nazwy zaznaczonego obszaru lub nazwy dla wyrażenia formuły.

Zarządzaj nazwami

Otwiera okno dialogowe, w którym możesz zarządzać nazwami w arkuszu kalkulacyjnym.

Wstaw nazwę

Wstawia zdefiniowany nazwany zakres komórek w bieżącej pozycji kursora w oknie dialogowym Wklej nazwy.

Utwórz nazwy

Pozwala automatycznie nadawać nazwy wielu zakresom komórek.

Określ zakres etykiet

Otwiera okno dialogowe umożliwiające zdefiniowanie zakresu etykiet.

Prosimy o wsparcie!