Nazwane zakresy lub wyrażenia

Pozwala nazwać różne sekcje arkusza. Zastosowanie nazw pozwala w łatwy sposób nawigować po dokumentach arkusza i odnaleźć określoną informację.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Nazwany zakres lub wyrażenie.


Definiuj

Otwiera okno dialogowe umożliwiające określenie nazwy zaznaczonego obszaru lub nazwy dla wyrażenia formuły.

Wstaw

Wstawia zdefiniowany nazwany zakres komórek w bieżącej pozycji kursora.

Zastosuj

Pozwala automatycznie nadawać nazwy wielu zakresom komórek.

Etykiety

Otwiera okno dialogowe umożliwiające zdefiniowanie zakresu etykiet.

Prosimy o wsparcie!