Operatory w LibreOffice Calc

Program LibreOffice Calc umożliwia korzystanie z następujących operatorów:

Operatory arytmetyczne

Te operatory zwracają wyniki liczbowe.

Operator

Nazwa

Przykład

+ (plus)

Dodawanie

1+1

- (minus)

Odejmowanie

2-1

- (minus)

Negacja

-5

* (gwiazdka)

Mnożenie

2*2

/ (kreska ułamkowa)

Dzielenie

9/3

% (procent)

Procent

15%

^ (daszek)

Potęgowanie

3^2


note

Prefix "-" (negation) has a higher precedence than "^" (exponentiation). For example -3^2 equals 9, which is the square of a negative number.


Operatory porównania

Te operatory zwracają wartość logiczną Prawda lub Fałsz.

Operator

Nazwa

Przykład

= (znak równości)

Równy

A1=B1

> (większe niż)

Większe niż

A1>B1

< (mniejsze niż)

Mniejsze niż

A1<B1

>= (większe lub równe)

Większe lub równe

A1>=B1

<= (mniejsze lub równe)

Mniejsze lub równe

A1<=B1

<> (nierówne)

Nierówne

A1<>B1


Operatory tekstowe

Operator łączy odrębne teksty w jeden.

Operator

Nazwa

Przykład

& (i)

złączenie tekstu I

"Nie" & "dziela" daje w wyniku słowo "Niedziela"


Operatory odwołań

Te operatory łączą zakresy komórek.

Najwyższy priorytet ma zakres, potem iloczyn zbiorów, a dopiero potem suma zbiorów.

Operator

Nazwa

Przykład

: (dwukropek)

Zakres

A1:C108

! (wykrzyknik)

Iloczyn zbiorów

SUMA(A1:B6!B5:C12)

Oblicza sumę wszystkich komórek w części wspólnej zbioru; w tym przykładzie zwracaną wartością jest suma komórek B5 i B6.

~ (tylda)

Łączenie lub suma zbiorów

Na podstawie dwóch odwołań tworzy listę odwołań, która stanowi złączenie odwołania lewego i następującego po nim odwołania prawego. Odwołania do wpisów zdublowanych są podawane dwukrotnie. Należy także zapoznać się z uwagą zamieszczoną pod tą tabelą.


note

Łączenie odwołania przy użyciu znaku tyldy to niedawno wprowadzony operator. W przypadku otwarcia dokumentu zawierającego formułę z operatorem tylda w jednej ze starszych wersji programu zwracany jest błąd. Wewnątrz wyrażeń macierzowych nie może być listy odwołań.


Prosimy o wsparcie!