Funkcje operacji na bitach

Aby wykonać tę operację...

Wstaw - Funkcja - Kategoria Matematyka


BITI

Zwraca bitowe logiczne "i" parametrów.

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 3.5 LibreOffice.


Składnia

BITI(liczba1; liczba2)

Liczba1 i liczba2 są liczbami całkowitymi dodatnimi mniejszymi niż 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

Przykład

=BITI(6;10) zwraca 2 (0110 & 1010 = 0010).

BITLUB

Zwraca bitowe logiczne "lub" parametrów.

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 3.5 LibreOffice.


Składnia

BITLUB(liczba1; liczba2)

Liczba1 i liczba2 są liczbami całkowitymi dodatnimi mniejszymi niż 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

=BITLUB(6;10) zwraca 14 (0110 | 1010 = 1110).

BITREJL

Przesuwa w lewo o n bitów.

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 3.5 LibreOffice.


Składnia

BITREJL(liczba; przesuń)

Liczba jest liczbą całkowitą dodatnią mniejsza niż 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

Przesuń jest liczbą pozycji bitów o którą nastąpi przesunięcie bitowe w lewo. Jeśli przesunięcie jest ujemne, jest synonimem BITREJP (liczba;-przesuń).

Przykład

=BITREJL(6;1) zwraca 12 (0110 << 1 = 1100).

BITREJP

Przesuwa w prawo o n bitów.

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 3.5 LibreOffice.


Składnia

BITREJP(liczba; przesuń)

Liczba jest liczbą całkowitą dodatnią mniejsza niż 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

Przesuń jest liczbą pozycji bitów o którą nastąpi przesunięcie bitowe w prawo. Jeśli przesunięcie jest ujemne, jest synonimem BITREJL (liczba;-przesuń).

Przykład

=BITREJP(6;1) zwraca 3 (0110 >> 1 = 0011).

BITXLUB

Zwraca bitowe logiczne "lub wykluczające" parametrów.

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 3.5 LibreOffice.


Składnia

BITXLUB(liczba1; liczba2)

Liczba1 i liczba2 są liczbami całkowitymi dodatnimi mniejszymi niż 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

Przykład

=BITXLUB(6;10) zwraca 12 (0110 ^ 1010 = 1100)

Prosimy o wsparcie!