Funkcje dodatkowe, lista funkcji analizy - część druga

note

Funkcje dodatku są udostępniane przez usługę UNO com.sun.star.sheet.addin.Analytics.


Aby wykonać tę operację...

Wstaw - Funkcja - Kategoria Dodatek


COS.LICZBY.ZESP

Zwraca cosinus liczby zespolonej.

COSH.LICZBY.ZESP

Zwraca cosinus hiperboliczny liczby zespolonej.

COTAN.LICZBY.ZESP

Zwraca cotangens liczby zespolonej.

CSC.LICZBY.ZESP

Zwraca cosecans liczby zespolonej.

CSCH.LICZBY.ZESP

Zwraca hiperboliczny cosecans liczby zespolonej.

SEC.LICZBY.ZESP

Zwraca secans liczby zespolonej.

SECH.LICZBY.ZESP

Zwraca hiperboliczny secans liczby zespolonej.

SIN.LICZBY.ZESP

Zwraca sinus liczby zespolonej.

SINH.LICZBY.ZESP

Zwraca hiperboliczny sinus liczby zespolonej.

TAN.LICZBY.ZESP

Zwraca tangens liczby zespolonej.

Funkcja KONWERTUJ

Konwertuje wartość z jednej jednostki miary na odpowiadającą wartość w innej jednostce miary.

ARG.LICZBY.ZESP

Wynikiem jest argument (kąt) liczby zespolonej.

Składnia

ARG.LICZBY.ZESP("liczba_zespolona")

Liczba_zespolona to liczba zespolona zapisana w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=ARG.LICZBY.ZESP("3+4j") zwraca wartość 0,927295.

CZ.RZECZ.LICZBY.ZESP

Wynikiem jest część rzeczywista liczby zespolonej.

Składnia

CZ.RZECZ.LICZBY.ZESP("liczba_zespolona")

Liczba_zespolona to liczba zespolona zapisana w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=CZ.RZECZ.LICZBY.ZESP("1+3j") zwraca wartość 1.

CZ.UROJ.LICZBY.ZESP

Wynikiem jest część urojona liczby zespolonej.

Składnia

CZ.UROJ.LICZBY.ZESP("liczba_zespolona")

Liczba_zespolona to liczba zespolona zapisana w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=CZ.UROJ.LICZBY.ZESP("4+3j") zwraca wartość 3.

EXP.LICZBY.ZESP

Wynikiem jest liczba e (liczba Eulera) podniesiona do potęgi o wykładniku równym podanej liczbie zespolonej. Stała e ma wartość około 2,71828182845904.

Składnia

EXP.LICZBY.ZESP("liczba_zespolona")

Liczba_zespolona to liczba zespolona zapisana w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=EXP.LICZBY.ZESP("1+j") zwraca wartość 1,47+2,29j (zaokrąglone).

ILOCZYN.LICZB.ZESP

Wynik jest iloczynem zbioru liczb zespolonych.

Składnia

ILOCZYN.LICZB.ZESP(Liczba zespolona 1 [; Liczba zespolona 2 [; … [; Liczba zespolona 255]]])

Liczba zespolona 1, Liczba zespolona 2, … , Liczba zespolona 255 to liczby zespolone, odwołania do komórek lub zakresów komórek liczb zespolonych. Liczby zespolone wprowadza się w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=ILOCZYN.LICZB.ZESP("3+4j";"5-3j") zwraca wartość 27+11j.

ILORAZ.LICZB.ZESP

Wynikiem jest iloraz dwóch liczb zespolonych.

Składnia

ILORAZ.LICZB.ZESP("licznik"; "mianownik")

Licznik, Mianownik to liczby zespolone zapisane w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=ILORAZ.LICZB.ZESP("-238+240i";"10+24i") zwraca wartość 5+12i.

LICZBA.ZESP

Wynikiem jest liczba zespolona zapisana w postaci części rzeczywistej i części urojonej.

Składnia

LICZBA.ZESP(część_rzeczywista; część_urojona [; sufiks])

Część_rzeczywista to część rzeczywista liczby zespolonej.

Część_urojona to część urojona liczby zespolonej.

Sufiks to lista opcji, "i" lub "j".

Przykład

=LICZBA.ZESP(3;4;"j") zwraca wartość 3+4j.

LN.LICZBY.ZESP

Wynikiem jest logarytm naturalny (o podstawie e) liczby zespolonej. Stała e ma wartość około 2,71828182845904.

Składnia

LN.LICZBY.ZESP("liczba_zespolona")

Liczba_zespolona to liczba zespolona zapisana w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=LN.LICZBY.ZESP("1+j") zwraca wartość 0,35+0,79j (zaokrąglone).

LOG10.LICZBY.ZESP

Wynikiem jest logarytm dziesiętny liczby zespolonej.

Składnia

LOG10.LICZBY.ZESP("liczba_zespolona")

Liczba_zespolona to liczba zespolona zapisana w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=LOG10.LICZBY.ZESP("1+j") zwraca wartość 0,15+0,34j (zaokrąglone).

LOG2.LICZBY.ZESP

Wynikiem jest logarytm o podstawie 2 z liczby zespolonej.

Składnia

LOG2.LICZBY.ZESP("liczba_zespolona")

Liczba_zespolona to liczba zespolona zapisana w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=LOG2.LICZBY.ZESP("1+j") zwraca wartość 0,50+1,13j (zaokrąglone).

MODUŁ.LICZBY.ZESP

Wynikiem jest wartość bezwzględna liczby zespolonej.

Składnia

MODUŁ.LICZBY.ZESP("liczba_zespolona")

Liczba_zespolona to liczba zespolona zapisana w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=MODUŁ.LICZBY.ZESP("5+12j") zwraca wartość 13.

PIERWIASTEK.LICZBY.ZESP

Wynikiem jest pierwiastek kwadratowy liczby zespolonej.

Składnia

PIERWIASTEK.LICZBY.ZESP("liczba_zespolona")

Liczba_zespolona to liczba zespolona zapisana w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=PIERWIASTEK.LICZBY.ZESP("3+4i") zwraca wartość 2+1i.

POTĘGA.LICZBY.ZESP

Wynik jest liczbą zespoloną podniesioną do potęgi o liczbę.

Składnia

POTĘGA.LICZBY.ZESP("liczba_zespolona"; liczba)

Liczba_zespolona to liczba zespolona zapisana w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Liczba to wykładnik.

Przykład

=POTĘGA.LICZBY.ZESP("2+3i";2) zwraca wartość -5+12i.

RÓŻN.LICZB.ZESP

Wynikiem jest różnica dwóch liczb zespolonych.

Składnia

RÓŻN.LICZB.ZESP("liczba_zespolona_1"; "liczba_zespolona_2")

Liczba_zespolona to liczba zespolona zapisana w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=RÓŻN.LICZB.ZESP("13+4j";"5+3j") zwraca wartość 8+j.

SILNIA.DWUKR

Wynikiem jest silnia liczby z przyrostami o 2.

Składnia

SILNIA.DWUKR(liczba)

Zwraca Liczbę !!, dwukrotną silnię Liczby, gdzie Liczba jest liczbą całkowitą większą lub równą zero.

Dla liczb parzystych funkcja SILNIA.DWUKR(n) zwraca:

2*4*6*8* ... *n

Dla liczb nieparzystych funkcja SILNIA.DWUKR(n) zwraca:

1*3*5*7* ... *n

SILNIA.DWUKR(0) z definicji wynosi 1.

Przykład

=SILNIA.DWUKR(5) zwraca wartość 15.

=SILNIA.DWUKR(6) zwraca wartość 48.

=SILNIA.DWUKR(0) zwraca wartość 1.

SPRZĘŻ.LICZBY.ZESP

Wynikiem jest wartość sprzężona liczby zespolonej.

Składnia

SPRZĘŻ.LICZBY.ZESP("liczba_zespolona")

Liczba_zespolona to liczba zespolona zapisana w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=SPRZĘŻ.LICZBY.ZESP("1+j") zwraca wartość 1-j.

SUMA.LICZB.ZESP

Wynikiem jest suma zbioru liczb zespolonych.

Składnia

SUMA.LICZB.ZESP(Liczba zespolona 1 [; Liczba zespolona 2 [; … [; Liczba zespolona 255]]])

Liczba zespolona 1, Liczba zespolona 2, … , Liczba zespolona 255 to liczby zespolone, odwołania do komórek lub zakresów komórek liczb zespolonych. Liczby zespolone wprowadza się w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=SUMA.LICZB.ZESP("13+4j";"5+3j") zwraca wartość 18+7j.

ÓSM.NA.DWÓJK

Wynikiem jest ciąg reprezentujący liczbę w postaci binarnej (o podstawie 2) dla wprowadzonego ciągu liczbowego ósemkowego.

Składnia

ÓSM.NA.DWÓJK(liczba [; miejsca])

Liczba to ciąg znaków reprezentujący liczbę ósemkową. Może mieć maksymalnie 10 miejsc. Najbardziej znaczący bit to bit znaku, kolejne bity zwracają wartość. Liczby ujemne wprowadza się jako uzupełnienie do dwójki.

Miejsca to liczba miejsc wyniku funkcji.

Przykład

=ÓSM.NA.DWÓJK("3";3) zwraca "011".

ÓSM.NA.DZIES

Wynikiem jest liczba wprowadzona jako ciąg liczb ósemkowych.

Składnia

ÓSM.NA.DZIES(liczba)

Liczba to ciąg znaków reprezentujący liczbę ósemkową. Może mieć maksymalnie 10 miejsc. Najbardziej znaczący bit to bit znaku, kolejne bity zwracają wartość. Liczby ujemne wprowadza się jako uzupełnienie do dwójki.

Przykład

=ÓSM.NA.DZIES("144") zwraca 100.

ÓSM.NA.SZESN

Wynikiem jest ciąg reprezentujący liczbę w postaci szesnastkowej dla wprowadzonego ciągu liczbowego ósemkowego.

Składnia

ÓSM.NA.SZESN(liczba [; miejsca])

Liczba to ciąg znaków reprezentujący liczbę ósemkową. Może mieć maksymalnie 10 miejsc. Najbardziej znaczący bit to bit znaku, kolejne bity zwracają wartość. Liczby ujemne wprowadza się jako uzupełnienie do dwójki.

Miejsca to liczba miejsc wyniku funkcji.

Przykład

=ÓSM.NA.SZESN("144";4) zwraca "0064".

Prosimy o wsparcie!