Funkcje dodatkowe, lista funkcji analizy - część druga

note

The Add-in functions are supplied by the UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis service.


Aby wykonać tę operację...

Wstaw - Funkcja - Kategoria Dodatek


COS.LICZBY.ZESP

Zwraca cosinus liczby zespolonej.

COSH.LICZBY.ZESP

Zwraca cosinus hiperboliczny liczby zespolonej.

COTAN.LICZBY.ZESP

Zwraca cotangens liczby zespolonej.

CSC.LICZBY.ZESP

Zwraca cosecans liczby zespolonej.

CSCH.LICZBY.ZESP

Zwraca hiperboliczny cosecans liczby zespolonej.

SEC.LICZBY.ZESP

Zwraca secans liczby zespolonej.

SECH.LICZBY.ZESP

Zwraca hiperboliczny secans liczby zespolonej.

SIN.LICZBY.ZESP

Zwraca sinus liczby zespolonej.

SINH.LICZBY.ZESP

Zwraca hiperboliczny sinus liczby zespolonej.

TAN.LICZBY.ZESP

Zwraca tangens liczby zespolonej.

CONVERT

Converts a value from one unit of measurement to the corresponding value in another unit of measurement.

ARG.LICZBY.ZESP

Wynikiem jest argument (kąt) liczby zespolonej.

Składnia

ARG.LICZBY.ZESP("liczba_zespolona")

Liczba_zespolona to liczba zespolona zapisana w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=ARG.LICZBY.ZESP("3+4j") zwraca wartość 0,927295.

CZ.RZECZ.LICZBY.ZESP

Wynikiem jest część rzeczywista liczby zespolonej.

Składnia

CZ.RZECZ.LICZBY.ZESP("liczba_zespolona")

Liczba_zespolona to liczba zespolona zapisana w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=CZ.RZECZ.LICZBY.ZESP("1+3j") zwraca wartość 1.

CZ.UROJ.LICZBY.ZESP

Wynikiem jest część urojona liczby zespolonej.

Składnia

CZ.UROJ.LICZBY.ZESP("liczba_zespolona")

Liczba_zespolona to liczba zespolona zapisana w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=CZ.UROJ.LICZBY.ZESP("4+3j") zwraca wartość 3.

EXP.LICZBY.ZESP

Wynikiem jest liczba e (liczba Eulera) podniesiona do potęgi o wykładniku równym podanej liczbie zespolonej. Stała e ma wartość około 2,71828182845904.

Składnia

EXP.LICZBY.ZESP("liczba_zespolona")

Liczba_zespolona to liczba zespolona zapisana w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=EXP.LICZBY.ZESP("1+j") zwraca wartość 1,47+2,29j (zaokrąglone).

ILOCZYN.LICZB.ZESP

The result is the product of a set of complex numbers.

Składnia

IMPRODUCT(Complex 1 [; Complex 2 [; … [; Complex 255]]])

Complex 1, Complex 2, … ,Complex 255 are complex numbers, references to cells or to cell ranges of complex numbers. Complex numbers are entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Przykład

=ILOCZYN.LICZB.ZESP("3+4j";"5-3j") zwraca wartość 27+11j.

ILORAZ.LICZB.ZESP

Wynikiem jest iloraz dwóch liczb zespolonych.

Składnia

ILORAZ.LICZB.ZESP("licznik"; "mianownik")

Licznik, Mianownik to liczby zespolone zapisane w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=ILORAZ.LICZB.ZESP("-238+240i";"10+24i") zwraca wartość 5+12i.

LICZBA.ZESP

Wynikiem jest liczba zespolona zapisana w postaci części rzeczywistej i części urojonej.

Składnia

COMPLEX(RealNum; INum [; Suffix])

Część_rzeczywista to część rzeczywista liczby zespolonej.

Część_urojona to część urojona liczby zespolonej.

Sufiks to lista opcji, "i" lub "j".

Przykład

=LICZBA.ZESP(3;4;"j") zwraca wartość 3+4j.

LN.LICZBY.ZESP

Wynikiem jest logarytm naturalny (o podstawie e) liczby zespolonej. Stała e ma wartość około 2,71828182845904.

Składnia

LN.LICZBY.ZESP("liczba_zespolona")

Liczba_zespolona to liczba zespolona zapisana w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=LN.LICZBY.ZESP("1+j") zwraca wartość 0,35+0,79j (zaokrąglone).

LOG10.LICZBY.ZESP

Wynikiem jest logarytm dziesiętny liczby zespolonej.

Składnia

LOG10.LICZBY.ZESP("liczba_zespolona")

Liczba_zespolona to liczba zespolona zapisana w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=LOG10.LICZBY.ZESP("1+j") zwraca wartość 0,15+0,34j (zaokrąglone).

LOG2.LICZBY.ZESP

Wynikiem jest logarytm o podstawie 2 z liczby zespolonej.

Składnia

LOG2.LICZBY.ZESP("liczba_zespolona")

Liczba_zespolona to liczba zespolona zapisana w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=LOG2.LICZBY.ZESP("1+j") zwraca wartość 0,50+1,13j (zaokrąglone).

MODUŁ.LICZBY.ZESP

Wynikiem jest wartość bezwzględna liczby zespolonej.

Składnia

MODUŁ.LICZBY.ZESP("liczba_zespolona")

Liczba_zespolona to liczba zespolona zapisana w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=MODUŁ.LICZBY.ZESP("5+12j") zwraca wartość 13.

PIERWIASTEK.LICZBY.ZESP

Wynikiem jest pierwiastek kwadratowy liczby zespolonej.

Składnia

PIERWIASTEK.LICZBY.ZESP("liczba_zespolona")

Liczba_zespolona to liczba zespolona zapisana w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=PIERWIASTEK.LICZBY.ZESP("3+4i") zwraca wartość 2+1i.

POTĘGA.LICZBY.ZESP

Wynik jest liczbą zespoloną podniesioną do potęgi o liczbę.

Składnia

POTĘGA.LICZBY.ZESP("liczba_zespolona"; liczba)

Liczba_zespolona to liczba zespolona zapisana w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Liczba to wykładnik.

Przykład

=POTĘGA.LICZBY.ZESP("2+3i";2) zwraca wartość -5+12i.

RÓŻN.LICZB.ZESP

Wynikiem jest różnica dwóch liczb zespolonych.

Składnia

RÓŻN.LICZB.ZESP("liczba_zespolona_1"; "liczba_zespolona_2")

Liczba_zespolona to liczba zespolona zapisana w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=RÓŻN.LICZB.ZESP("13+4j";"5+3j") zwraca wartość 8+j.

SILNIA.DWUKR

Wynikiem jest silnia liczby z przyrostami o 2.

Składnia

SILNIA.DWUKR(liczba)

Zwraca Liczbę !!, dwukrotną silnię Liczby, gdzie Liczba jest liczbą całkowitą większą lub równą zero.

Dla liczb parzystych funkcja SILNIA.DWUKR(n) zwraca:

2*4*6*8* ... *n

Dla liczb nieparzystych funkcja SILNIA.DWUKR(n) zwraca:

1*3*5*7* ... *n

SILNIA.DWUKR(0) z definicji wynosi 1.

Przykład

=SILNIA.DWUKR(5) zwraca wartość 15.

=SILNIA.DWUKR(6) zwraca wartość 48.

=SILNIA.DWUKR(0) zwraca wartość 1.

SPRZĘŻ.LICZBY.ZESP

Wynikiem jest wartość sprzężona liczby zespolonej.

Składnia

SPRZĘŻ.LICZBY.ZESP("liczba_zespolona")

Liczba_zespolona to liczba zespolona zapisana w postaci "x+yi" lub "x+yj".

Przykład

=SPRZĘŻ.LICZBY.ZESP("1+j") zwraca wartość 1-j.

SUMA.LICZB.ZESP

The result is the sum of a set of complex numbers.

Składnia

IMSUM(Complex 1 [; Complex 2 [; … [; Complex 255]]])

Complex 1, Complex 2, … ,Complex 255 are complex numbers, references to cells or to cell ranges of complex numbers. Complex numbers are entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Przykład

=SUMA.LICZB.ZESP("13+4j";"5+3j") zwraca wartość 18+7j.

ÓSM.NA.DWÓJK

Wynikiem jest liczba binarna obliczona na podstawie podanej liczby ósemkowej.

Składnia

OCT2BIN(Number [; Places])

Liczba to liczba ósemkowa. Liczba może mieć maksymalnie 10 miejsc. Bit najbardziej znaczący jest bitem znaku, pozostałe bity zwracają wartość. Liczby ujemne są wprowadzane w kodzie uzupełnień do dwóch.

Miejsca to liczba miejsc wyniku funkcji.

Przykład

=ÓSM.NA.DWÓJK(3;3) zwraca wartość 011.

ÓSM.NA.DZIES

Wynikiem jest liczba dziesiętna obliczona na podstawie podanej liczby ósemkowej.

Składnia

ÓSM.NA.DZIES(liczba)

Liczba to liczba ósemkowa. Liczba może mieć maksymalnie 10 miejsc. Bit najbardziej znaczący jest bitem znaku, pozostałe bity zwracają wartość. Liczby ujemne są wprowadzane w kodzie uzupełnień do dwóch.

Przykład

=ÓSM.NA.DZIES(144) zwraca wartość 100.

ÓSM.NA.SZESN

Wynikiem jest liczba szesnastkowa obliczona na podstawie podanej liczby ósemkowej.

Składnia

OCT2HEX(Number [; Places])

Liczba to liczba ósemkowa. Liczba może mieć maksymalnie 10 miejsc. Bit najbardziej znaczący jest bitem znaku, pozostałe bity zwracają wartość. Liczby ujemne są wprowadzane w kodzie uzupełnień do dwóch.

Miejsca to liczba miejsc wyniku funkcji.

Przykład

=ÓSM.NA.SZESN(144;4) zwraca wartość 0064.

Please support us!