Funkcje dodatkowe, lista funkcji analizy - część pierwsza

note

The Add-in functions are supplied by the UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis service.


Aby wykonać tę operację...

Wstaw - Funkcja - Kategoria Dodatek


BESSEL.I

Oblicza zmodyfikowaną funkcję Bessela pierwszego rodzaju In(x).

Składnia

BESSEL.I(x; n)

x: wartość, dla której należy obliczyć funkcję.

N jest dodatnią liczbą całkowitą (N >= 0) reprezentującą kolejność funkcji Bessela In(x)

Przykład

=BESSELI (3.45, 4), zwraca 0.651416873060081

=BESSELI (3.45, 4.333), zwraca 0.651416873060081, tak samo jak powyżej, ponieważ ułamkowa część N jest ignorowana.

=BESSEL.I(-1, 3), zwraca -0,022168424924332

BESSEL.J

Oblicza wartość funkcji Bessela Jn(x) (funkcja cylindryczna).

Składnia

BESSEL.J(x; n)

x: wartość, dla której należy obliczyć funkcję.

N jest dodatnią liczbą całkowitą (N >= 0) reprezentującą kolejność funkcji Bessela Jn(x)

Przykład

=BESSEL.J (3.45, 4), zwraca 0.196772639864984

=BESSELJ(3.45, 4.333), zwraca 0.196772639864984, tak samo jak powyżej, ponieważ ułamkowa część N jest ignorowana.

=BESSEL.J(-1, 3), returns -0.019563353982668

BESSEL.K

Oblicza zmodyfikowaną funkcję Bessela drugiego rodzaju Kn (x).

Składnia

BESSEL.K(x; n)

X jest ściśle dodatnią wartością (X > 0), na której obliczana jest funkcja.

N jest dodatnią liczbą całkowitą (N >= 0) reprezentującą kolejność funkcji Bessela Kn(x)

Przykład

=BESSEL.K (3.45, 4), zwraca 0.144803466373734

=BESSEL.K (3.45, 4.333), zwraca 0.144803466373734, tak samo jak powyżej, ponieważ ułamkowa część N jest ignorowana.

=BESSEL.K(0, 3), zwraca Err:502 – nieprawidłowy argument (X=0)

BESSEL.Y

Oblicza funkcję Bessela drugiego rodzaju Yn(x).

Składnia

BESSEL.Y(x; n)

X jest ściśle dodatnią wartością (X > 0), na której obliczana jest funkcja.

N jest dodatnią liczbą całkowitą (N >= 0) reprezentującą kolejność funkcji Bessela Yn(x)

Przykład

=BESSEL.Y(3.45, 4), zwraca -0.679848116844476

=BESSEL.Y (3.45, 4.333), zwraca -0.679848116844476, tak samo jak powyżej, ponieważ ułamkowa część N jest ignorowana.

=BESSEL.Y(0, 3), zwraca Err:502 – nieprawidłowy argument (X=0)

CZY.RÓWNE

Wynikiem jest wartość logiczna PRAWDA (1), jeśli obie liczby wprowadzone jako argumenty są równe, w przeciwnym razie wynikiem jest wartość logiczna FAŁSZ (0).

Składnia

DELTA(Number1 [; Number2])

Przykład

=CZY.RÓWNE(1;2) zwraca wartość 0.

DWÓJK.NA.DZIES

The result is the number for the binary (base-2) number string entered.

Składnia

DWÓJK.NA.DZIES(liczba)

Number is a string representing a binary (base-2) number. It can have a maximum of 10 places (bits). The most significant bit is the sign bit. Negative numbers are entered as two's complement.

Przykład

=BIN2DEC("1100100") returns 100.

DWÓJK.NA.SZESN

The result is the string representing the number in hexadecimal form for the binary (base-2) number string entered.

Składnia

BIN2HEX(Number [; Places])

Number is a string representing a binary (base-2) number. It can have a maximum of 10 places (bits). The most significant bit is the sign bit. Negative numbers are entered as two's complement.

Places means the number of places to be output.

Przykład

=BIN2HEX("1100100";6) returns "000064".

DWÓJK.NA.ÓSM

The result is the string representing the number in octal form for the binary (base-2) number string entered.

Składnia

BIN2OCT(Number [; Places])

Number is a string representing a binary (base-2) number. It can have a maximum of 10 places (bits). The most significant bit is the sign bit. Negative numbers are entered as two's complement.

Miejsca: liczba miejsc wyniku funkcji.

Przykład

=BIN2OCT("1100100";4) returns "0144".

DZIES.NA.DWÓJK

The result is the string representing the number in binary (base-2) form for the number entered.

Składnia

DEC2BIN(Number [; Places])

Number is a number between -512 and 511. If Number is negative, the function returns a binary number string with 10 characters. The most significant bit is the sign bit, the other 9 bits return the value.

Miejsca: liczba miejsc wyniku funkcji.

Przykład

=DEC2BIN(100;8) returns "01100100".

DZIES.NA.SZESN

The result is the string representing the number in hexadecimal form for the number entered.

Składnia

DEC2HEX(Number [; Places])

Number is a number. If Number is negative, the function returns a hexadecimal number string with 10 characters (40 bits). The most significant bit is the sign bit, the other 39 bits return the value.

Miejsca: liczba miejsc wyniku funkcji.

Przykład

=DEC2HEX(100;4) returns "0064".

DZIES.NA.ÓSM

The result is the string representing the number in octal form for the number entered.

Składnia

DEC2OCT(Number [; Places])

Number is a number. If Number is negative, the function returns an octal number string with 10 characters (30 bits). The most significant bit is the sign bit, the other 29 bits return the value.

Miejsca: liczba miejsc wyniku funkcji.

Przykład

=DEC2OCT(100;4) returns "0144".

FUNKCJA.BŁ

Zwraca wartości całki błędu Gaussa.

Składnia

ERF(LowerLimit [; UpperLimit])

Dolna granica: dolna granica całki.

UpperLimit is optional. It is the upper limit of the integral. If this value is missing, the calculation takes place between 0 and the lower limit.

Przykład

=FUNKCJA.BŁ(0;1) zwraca wartość 0,842701.

FUNKCJA.BŁ.DOKŁ

Zwraca wartości całki błędu Gaussa pomiędzy wartością 0 i określonym limitem.

Składnia

FUNKCJA.BŁ.DOKŁ(Dolna_granica)

LowerLimit is the limit of the integral. The calculation takes place between 0 and this limit.

Przykład

=FUNKCJA.BŁ.DOKŁ(1) zwraca 0,842701.

Technical information

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 4.3 LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.ERF.PRECISE

KOMP.FUNKCJA.BŁ

Zwraca wartości komplementarne całki błędu Gaussa pomiędzy wartością x i nieskończonością.

Składnia

KOMP.FUNKCJA.BŁ(Dolna_granica)

Dolna_granica dolna granica całki

Przykład

=KOMP.FUNKCJA.BŁ(1) zwraca wartość 0,157299.

KOMP.FUNKCJA.BŁ.DOKŁ

Zwraca wartości komplementarne całki błędu Gaussa pomiędzy wartością x i nieskończonością.

Składnia

KOMP.FUNKCJA.BŁ.DOKŁ(Dolna_granica)

Dolna_granica dolna granica całki

Przykład

=KOMP.FUNKCJA.BŁ.DOKŁ(1) zwraca wartość 0,157299.

Technical information

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 4.3 LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.ERFC.PRECISE

SPRAWDŹ.PRÓG

Wynikiem jest liczba 1, jeśli Liczba jest większa lub równa od wartości próg.

Składnia

GESTEP(Number [; Step])

Przykład

=SPRAWDŹ.PRÓG(5;1) zwraca wartość 1.

SZESN.NA.DWÓJK

The result is the string representing the number in binary (base-2) form for the hexadecimal number string entered.

Składnia

HEX2BIN(Number [; Places])

Number is a string that represents a hexadecimal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Miejsca to liczba miejsc wyniku funkcji.

Przykład

=HEX2BIN("6a";8) returns "01101010".

SZESN.NA.DZIES

The result is the number for the hexadecimal number string entered.

Składnia

SZESN.NA.DZIES(liczba)

Number is a string that represents a hexadecimal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Przykład

=SZESN.NA.DZIES("6a") zwraca wartość 106.

SZESN.NA.ÓSM

The result is the string representing the number in octal form for the hexadecimal number string entered.

Składnia

HEX2OCT(Number [; Places])

Number is a string that represents a hexadecimal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Miejsca to liczba miejsc wyniku funkcji.

Przykład

=HEX2OCT("6a";4) returns "0152".

Prosimy o wsparcie!