Funkcje dodatkowe, lista funkcji analizy - część pierwsza

note

The Add-in functions are supplied by the UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis service.


Aby wykonać tę operację...

Wstaw - Funkcja - Kategoria Dodatek


BESSEL.I

Oblicza zmodyfikowaną funkcję Bessela pierwszego rodzaju In(x).

Składnia

BESSEL.I(x; n)

x: wartość, dla której należy obliczyć funkcję.

N jest dodatnią liczbą całkowitą (N >= 0) reprezentującą kolejność funkcji Bessela In(x)

Przykład

=BESSELI (3.45, 4), zwraca 0.651416873060081

=BESSELI (3.45, 4.333), zwraca 0.651416873060081, tak samo jak powyżej, ponieważ ułamkowa część N jest ignorowana.

=BESSEL.I(-1, 3), zwraca -0,022168424924332

BESSEL.J

Oblicza wartość funkcji Bessela Jn(x) (funkcja cylindryczna).

Składnia

BESSEL.J(x; n)

x: wartość, dla której należy obliczyć funkcję.

N jest dodatnią liczbą całkowitą (N >= 0) reprezentującą kolejność funkcji Bessela Jn(x)

Przykład

=BESSEL.J (3.45, 4), zwraca 0.196772639864984

=BESSELJ(3.45, 4.333), zwraca 0.196772639864984, tak samo jak powyżej, ponieważ ułamkowa część N jest ignorowana.

=BESSEL.J(-1, 3), returns -0.019563353982668

BESSEL.K

Oblicza zmodyfikowaną funkcję Bessela drugiego rodzaju Kn (x).

Składnia

BESSEL.K(x; n)

X jest ściśle dodatnią wartością (X > 0), na której obliczana jest funkcja.

N jest dodatnią liczbą całkowitą (N >= 0) reprezentującą kolejność funkcji Bessela Kn(x)

Przykład

=BESSEL.K (3.45, 4), zwraca 0.144803466373734

=BESSEL.K (3.45, 4.333), zwraca 0.144803466373734, tak samo jak powyżej, ponieważ ułamkowa część N jest ignorowana.

=BESSEL.K(0, 3), zwraca Err:502 – nieprawidłowy argument (X=0)

BESSEL.Y

Oblicza funkcję Bessela drugiego rodzaju Yn(x).

Składnia

BESSEL.Y(x; n)

X jest ściśle dodatnią wartością (X > 0), na której obliczana jest funkcja.

N jest dodatnią liczbą całkowitą (N >= 0) reprezentującą kolejność funkcji Bessela Yn(x)

Przykład

=BESSEL.Y(3.45, 4), zwraca -0.679848116844476

=BESSEL.Y (3.45, 4.333), zwraca -0.679848116844476, tak samo jak powyżej, ponieważ ułamkowa część N jest ignorowana.

=BESSEL.Y(0, 3), zwraca Err:502 – nieprawidłowy argument (X=0)

CZY.RÓWNE

Wynikiem jest wartość logiczna PRAWDA (1), jeśli obie liczby wprowadzone jako argumenty są równe, w przeciwnym razie wynikiem jest wartość logiczna FAŁSZ (0).

Składnia

DELTA(Number1 [; Number2])

Przykład

=CZY.RÓWNE(1;2) zwraca wartość 0.

DWÓJK.NA.DZIES

Wynikiem jest liczba dziesiętna obliczona na podstawie podanej liczby binarnej.

Składnia

DWÓJK.NA.DZIES(liczba)

Liczba: liczba binarna. Liczba może mieć maksymalnie 10 miejsc (bitów). Bit najbardziej znaczący jest bitem znaku. Liczby ujemne są wprowadzane w kodzie uzupełnień do dwóch.

Przykład

=DWÓJK.NA.DZIES(1100100) zwraca wartość 100.

DWÓJK.NA.SZESN

Wynikiem jest liczba szesnastkowa obliczona na podstawie podanej liczby binarnej.

Składnia

BIN2HEX(Number [; Places])

Liczba: liczba binarna. Liczba może mieć maksymalnie 10 miejsc (bitów). Bit najbardziej znaczący jest bitem znaku. Liczby ujemne są wprowadzane w kodzie uzupełnień do dwóch.

Miejsca: liczba miejsc wyniku funkcji.

Przykład

=DWÓJK.NA.SZESN(1100100;6) zwraca wartość 000064.

DWÓJK.NA.ÓSM

Wynikiem jest liczba ósemkowa obliczona na podstawie podanej liczby binarnej.

Składnia

BIN2OCT(Number [; Places])

Liczba: liczba binarna. Liczba może mieć maksymalnie 10 miejsc (bitów). Bit najbardziej znaczący jest bitem znaku. Liczby ujemne są wprowadzane w kodzie uzupełnień do dwóch.

Miejsca: liczba miejsc wyniku funkcji.

Przykład

=DWÓJK.NA.ÓSM(1100100;4) zwraca wartość 0144.

DZIES.NA.DWÓJK

Wynikiem jest liczba binarna obliczona na podstawie podanej liczby dziesiętnej w zakresie od -512 do 511.

Składnia

DEC2BIN(Number [; Places])

Liczba: liczba dziesiętna. Jeśli Liczba jest ujemna, funkcja zwraca liczbę binarną składającą się z 10 znaków. Bit najbardziej znaczący jest bitem znaku, pozostałe 9 bitów zawiera wartość.

Miejsca: liczba miejsc wyniku funkcji.

Przykład

=DZIES.NA.DWÓJK(100;8) zwraca wartość 01100100.

DZIES.NA.SZESN

Wynikiem jest liczba szesnastkowa obliczona na podstawie podanej liczby dziesiętnej.

Składnia

DEC2HEX(Number [; Places])

Liczba: liczba dziesiętna. Jeśli Liczba jest ujemna, funkcja zwraca liczbę szesnastkową składającą się z 10 znaków (40 bitów). Bit najbardziej znaczący jest bitem znaku, pozostałe 39 bitów zawiera wartość.

Miejsca: liczba miejsc wyniku funkcji.

Przykład

=DZIES.NA.SZESN(100;4) zwraca wartość 0064.

DZIES.NA.ÓSM

Wynikiem jest liczba ósemkowa obliczona na podstawie podanej liczby dziesiętnej.

Składnia

DEC2OCT(Number [; Places])

Liczba: liczba dziesiętna. Jeśli Liczba jest ujemna, funkcja zwraca liczbę ósemkowa składającą się z 10 znaków (30 bitów). Bit najbardziej znaczący jest bitem znaku, pozostałe 29 bitów zawiera wartość.

Miejsca: liczba miejsc wyniku funkcji.

Przykład

=DZIES.NA.ÓSM(100;4) zwraca wartość 0144.

FUNKCJA.BŁ

Zwraca wartości całki błędu Gaussa.

Składnia

ERF(LowerLimit [; UpperLimit])

Dolna granica: dolna granica całki.

UpperLimit is optional. It is the upper limit of the integral. If this value is missing, the calculation takes place between 0 and the lower limit.

Przykład

=FUNKCJA.BŁ(0;1) zwraca wartość 0,842701.

FUNKCJA.BŁ.DOKŁ

Zwraca wartości całki błędu Gaussa pomiędzy wartością 0 i określonym limitem.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


Składnia

FUNKCJA.BŁ.DOKŁ(Dolna_granica)

LowerLimit is the limit of the integral. The calculation takes place between 0 and this limit.

Przykład

=FUNKCJA.BŁ.DOKŁ(1) zwraca 0,842701.

KOMP.FUNKCJA.BŁ

Zwraca wartości komplementarne całki błędu Gaussa pomiędzy wartością x i nieskończonością.

Składnia

KOMP.FUNKCJA.BŁ(Dolna_granica)

Dolna_granica dolna granica całki

Przykład

=KOMP.FUNKCJA.BŁ(1) zwraca wartość 0,157299.

KOMP.FUNKCJA.BŁ.DOKŁ

Zwraca wartości komplementarne całki błędu Gaussa pomiędzy wartością x i nieskończonością.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


Składnia

KOMP.FUNKCJA.BŁ.DOKŁ(Dolna_granica)

Dolna_granica dolna granica całki

Przykład

=KOMP.FUNKCJA.BŁ.DOKŁ(1) zwraca wartość 0,157299.

SPRAWDŹ.PRÓG

Wynikiem jest liczba 1, jeśli Liczba jest większa lub równa od wartości próg.

Składnia

GESTEP(Number [; Step])

Przykład

=SPRAWDŹ.PRÓG(5;1) zwraca wartość 1.

SZESN.NA.DWÓJK

Wynikiem jest liczba binarna obliczona na podstawie podanej liczby szesnastkowej.

Składnia

HEX2BIN(Number [; Places])

Liczba: liczba szesnastkowa lub ciąg reprezentujący liczbę szesnastkową. Liczba może mieć maksymalnie 10 miejsc. Bit najbardziej znaczący jest bitem znaku, pozostałe bity zawierają wartość. Liczby ujemne są wprowadzane w kodzie uzupełnień do dwóch.

Miejsca to liczba miejsc wyniku funkcji.

Przykład

=SZESN.NA.DWÓJK("6a";8) zwraca wartość 01101010.

SZESN.NA.DZIES

Wynikiem jest liczba dziesiętna obliczona na podstawie podanej liczby szesnastkowej.

Składnia

SZESN.NA.DZIES(liczba)

Liczba: liczba szesnastkowa lub ciąg reprezentujący liczbę szesnastkową. Liczba może mieć maksymalnie 10 miejsc. Bit najbardziej znaczący jest bitem znaku, pozostałe bity zawierają wartość. Liczby ujemne są wprowadzane w kodzie uzupełnień do dwóch.

Przykład

=SZESN.NA.DZIES("6a") zwraca wartość 106.

SZESN.NA.ÓSM

Wynikiem jest liczba ósemkowa obliczona na podstawie podanej liczby szesnastkowej.

Składnia

HEX2OCT(Number [; Places])

Liczba: liczba szesnastkowa lub ciąg reprezentujący liczbę szesnastkową. Liczba może mieć maksymalnie 10 miejsc. Bit najbardziej znaczący jest bitem znaku, pozostałe bity zawierają wartość. Liczby ujemne są wprowadzane w kodzie uzupełnień do dwóch.

Miejsca to liczba miejsc wyniku funkcji.

Przykład

=SZESN.NA.ÓSM("6a";4) zwraca wartość 0152.

Please support us!