Funkcje dodatkowe, lista funkcji analizy - część pierwsza

note

Funkcje dodatku są udostępniane przez usługę UNO com.sun.star.sheet.addin.Analytics.


Aby wykonać tę operację...

Wstaw - Funkcja - Kategoria Dodatek


BESSEL.I

Oblicza zmodyfikowaną funkcję Bessela pierwszego rodzaju In(x).

Składnia

BESSEL.I(x; n)

x: wartość, dla której należy obliczyć funkcję.

N jest dodatnią liczbą całkowitą (N >= 0) reprezentującą kolejność funkcji Bessela In(x)

Przykład

=BESSELI (3.45, 4), zwraca 0.651416873060081

=BESSELI (3.45, 4.333), zwraca 0.651416873060081, tak samo jak powyżej, ponieważ ułamkowa część N jest ignorowana.

=BESSEL.I(-1, 3), zwraca -0,022168424924332

BESSEL.J

Oblicza wartość funkcji Bessela Jn(x) (funkcja cylindryczna).

Składnia

BESSEL.J(x; n)

x: wartość, dla której należy obliczyć funkcję.

N jest dodatnią liczbą całkowitą (N >= 0) reprezentującą kolejność funkcji Bessela Jn(x)

Przykład

=BESSEL.J (3.45, 4), zwraca 0.196772639864984

=BESSELJ(3.45, 4.333), zwraca 0.196772639864984, tak samo jak powyżej, ponieważ ułamkowa część N jest ignorowana.

=BESSEL.J(-1, 3), returns -0.019563353982668

BESSEL.K

Oblicza zmodyfikowaną funkcję Bessela drugiego rodzaju Kn (x).

Składnia

BESSEL.K(x; n)

X jest ściśle dodatnią wartością (X > 0), na której obliczana jest funkcja.

N jest dodatnią liczbą całkowitą (N >= 0) reprezentującą kolejność funkcji Bessela Kn(x)

Przykład

=BESSEL.K (3.45, 4), zwraca 0.144803466373734

=BESSEL.K (3.45, 4.333), zwraca 0.144803466373734, tak samo jak powyżej, ponieważ ułamkowa część N jest ignorowana.

=BESSEL.K(0, 3), zwraca Err:502 – nieprawidłowy argument (X=0)

BESSEL.Y

Oblicza funkcję Bessela drugiego rodzaju Yn(x).

Składnia

BESSEL.Y(x; n)

X jest ściśle dodatnią wartością (X > 0), na której obliczana jest funkcja.

N jest dodatnią liczbą całkowitą (N >= 0) reprezentującą kolejność funkcji Bessela Yn(x)

Przykład

=BESSEL.Y(3.45, 4), zwraca -0.679848116844476

=BESSEL.Y (3.45, 4.333), zwraca -0.679848116844476, tak samo jak powyżej, ponieważ ułamkowa część N jest ignorowana.

=BESSEL.Y(0, 3), zwraca Err:502 – nieprawidłowy argument (X=0)

CZY.RÓWNE

Wynikiem jest wartość logiczna PRAWDA (1), jeśli obie liczby wprowadzone jako argumenty są równe, w przeciwnym razie wynikiem jest wartość logiczna FAŁSZ (0).

Składnia

DELTA(liczba1 [; liczba2])

Przykład

=CZY.RÓWNE(1;2) zwraca wartość 0.

DWÓJK.NA.DZIES

Konwertuje ciąg reprezentujący liczbę określoną w formacie binarnym (o podstawie 2) na liczbę.

Składnia

DWÓJK.NA.DZIES(liczba)

Liczba to ciąg znaków reprezentujący liczbę binarną (o podstawie 2). Może mieć maksymalnie 10 miejsc (bitów). Najbardziej znaczącym bitem jest bit znaku. Liczby ujemne wprowadza się jako uzupełnienie do dwójki.

Przykład

=DWÓJK.NA.DZIES("1100100") zwraca 100.

DWÓJK.NA.SZESN

Wynikiem jest ciąg reprezentujący liczbę w postaci szesnastkowej dla wprowadzonego ciągu liczbowego binarnego (o podstawie 2).

Składnia

DWÓJK.NA.SZESN(liczba [; lokalizacja])

Liczba to ciąg znaków reprezentujący liczbę binarną (o podstawie 2). Może mieć maksymalnie 10 miejsc (bitów). Najbardziej znaczącym bitem jest bit znaku. Liczby ujemne wprowadza się jako uzupełnienie do dwójki.

Miejsca: liczba miejsc wyniku funkcji.

Przykład

=DWÓJK.NA.SZESN("1100100";6) zwraca "000064".

DWÓJK.NA.ÓSM

Wynikiem jest ciąg reprezentujący liczbę w postaci ósemkowej dla wprowadzonego ciągu liczbowego binarnego (o podstawie 2).

Składnia

DWÓJK.NA.ÓSM(liczba [; lokalizacja])

Liczba to ciąg znaków reprezentujący liczbę binarną (o podstawie 2). Może mieć maksymalnie 10 miejsc (bitów). Najbardziej znaczącym bitem jest bit znaku. Liczby ujemne wprowadza się jako uzupełnienie do dwójki.

Miejsca: liczba miejsc wyniku funkcji.

Przykład

=DWÓJK.NA.ÓSM("1100100";4) zwraca "0144".

DZIES.NA.DWÓJK

Wynikiem jest ciąg reprezentujący liczbę w postaci binarnej (o podstawie 2) dla wprowadzonej liczby.

Składnia

DZIES.NA.DWÓJK(liczba [; miejsca])

Liczba to liczba z zakresu od -512 do 511. Jeśli liczba jest ujemna, funkcja zwraca binarny ciąg liczbowy składający się z 10 znaków. Najbardziej znaczący bit to bit znaku, pozostałe 9 bitów zwraca wartość.

Miejsca: liczba miejsc wyniku funkcji.

Przykład

=DZIES.NA.DWÓJK(100;8) zwraca "01100100".

DZIES.NA.SZESN

Wynikiem jest ciąg reprezentujący liczbę w postaci szesnastkowej dla wprowadzonej liczby.

Składnia

DZIES.NA.SZESN(liczba [; miejsca])

Liczba to liczba. Jeśli liczba jest ujemna, funkcja zwraca szesnastkowy ciąg liczbowy składający się z 10 znaków (40 bitów). Najbardziej znaczący bit to bit znaku, pozostałe 39 bitów zwraca wartość.

Miejsca: liczba miejsc wyniku funkcji.

Przykład

=DZIES.NA.SZESN(100;4) zwraca wartość "0064".

DZIES.NA.ÓSM

Wynikiem jest ciąg reprezentujący liczbę w postaci ósemkowej dla wprowadzonej liczby.

Składnia

DZIES.NA.ÓSM(liczba [; miejsca])

Liczba to liczba. Jeśli liczba jest ujemna, funkcja zwraca ósemkowy ciąg liczbowy składający się z 10 znaków (30 bitów). Najbardziej znaczący bit to bit znaku, pozostałe 29 bitów zwraca wartość.

Miejsca: liczba miejsc wyniku funkcji.

Przykład

=DZIES.NA.ÓSM(100;4) zwraca "0144".

FUNKCJA.BŁ

Zwraca wartości całki błędu Gaussa.

Składnia

FUNKCJA.BŁ(dolna_granica [; górna_granica])

Dolna_granica: dolna granica całki.

Górna_granica jest opcjonalna. Jest to górna granica całki. Jeśli brakuje tej wartości, obliczenia odbywają się między 0 a dolną granicą.

Przykład

=FUNKCJA.BŁ(0;1) zwraca wartość 0,842701.

FUNKCJA.BŁ.DOKŁ

Zwraca wartości całki błędu Gaussa pomiędzy wartością 0 a określoną granicą.

Składnia

FUNKCJA.BŁ.DOKŁ(Dolna_granica)

Dolna_granica to granica całki. Obliczenia odbywają się między 0 a tą granicą.

Przykład

=FUNKCJA.BŁ.DOKŁ(1) zwraca 0,842701.

Szczegóły techniczne

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 4.3 LibreOffice.


Ta funkcja nie jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Przestrzeń nazw to

COM.MICROSOFT.ERF.PRECISE

KOMP.FUNKCJA.BŁ

Zwraca wartości komplementarne całki błędu Gaussa pomiędzy wartością x a nieskończonością.

Składnia

KOMP.FUNKCJA.BŁ(Dolna_granica)

Dolna_granica dolna granica całki

Przykład

=KOMP.FUNKCJA.BŁ(1) zwraca wartość 0,157299.

KOMP.FUNKCJA.BŁ.DOKŁ

Zwraca wartości komplementarne całki błędu Gaussa pomiędzy wartością x i nieskończonością.

Składnia

KOMP.FUNKCJA.BŁ.DOKŁ(Dolna_granica)

Dolna_granica dolna granica całki

Przykład

=KOMP.FUNKCJA.BŁ.DOKŁ(1) zwraca wartość 0,157299.

Szczegóły techniczne

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 4.3 LibreOffice.


Ta funkcja nie jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Przestrzeń nazw to

COM.MICROSOFT.ERFC.PRECISE

SPRAWDŹ.PRÓG

Wynikiem jest liczba 1, jeśli Liczba jest większa lub równa od wartości próg.

Składnia

SPRAWDŹ.PRÓG(liczba [; próg])

Przykład

=SPRAWDŹ.PRÓG(5;1) zwraca wartość 1.

SZESN.NA.DWÓJK

Wynikiem jest ciąg reprezentujący liczbę w postaci binarnej (podstawa 2) dla wprowadzonego ciągu liczbowego w formacie szesnastkowym.

Składnia

SZESN.NA.DWÓJK(liczba [; miejsca])

Liczba to ciąg znaków reprezentujący liczbę szesnastkową. Może mieć maksymalnie 10 miejsc. Najbardziej znaczący bit to bit znaku, kolejne bity zwracają wartość. Liczby ujemne wprowadza się jako uzupełnienie do dwójki.

Miejsca to liczba miejsc wyniku funkcji.

Przykład

=SZESN.NA.DWÓJK("6a";8) zwraca "01101010".

SZESN.NA.DZIES

Wynikiem jest liczba dla wprowadzonego ciągu liczbowego w formacie szesnastkowym.

Składnia

SZESN.NA.DZIES(liczba)

Liczba to ciąg znaków reprezentujący liczbę szesnastkową. Może mieć maksymalnie 10 miejsc. Najbardziej znaczący bit to bit znaku, kolejne bity zwracają wartość. Liczby ujemne wprowadza się jako uzupełnienie do dwójki.

Przykład

=SZESN.NA.DZIES("6a") zwraca wartość 106.

SZESN.NA.ÓSM

Wynikiem jest ciąg reprezentujący liczbę w postaci ósemkowej dla wprowadzonego ciągu liczbowego w formacie szesnastkowym.

Składnia

SZESN.NA.ÓSM(liczba [; miejsca])

Liczba to ciąg znaków reprezentujący liczbę szesnastkową. Może mieć maksymalnie 10 miejsc. Najbardziej znaczący bit to bit znaku, kolejne bity zwracają wartość. Liczby ujemne wprowadza się jako uzupełnienie do dwójki.

Miejsca to liczba miejsc wyniku funkcji.

Przykład

=SZESN.NA.ÓSM("6a";4) zwraca "0152".

Prosimy o wsparcie!