Dodatki programowania w LibreOffice Calc

warning

Opisana poniżej metoda rozszerzania programu Calc przez stosowanie dodatków jest przestarzała. Interfejsy są w dalszym ciągu prawidłowe i obsługiwane w celu zapewnienia zgodności z istniejącymi dodatkami, ale do programowania nowych dodatków należy używać nowych funkcji API.


LibreOffice Calc can be expanded by Add-Ins, which are external programming modules providing additional functions for working with spreadsheets. These are listed in the Function Wizard in the Add-In category. If you would like to program an Add-In yourself, you can learn here which functions must be exported by the so that the Add-In can be successfully attached.

LibreOffice searches the Add-in folder defined in the configuration for a suitable . To be recognized by LibreOffice, the must have certain properties, as explained in the following. This information allows you to program your own Add-In for Function Wizard of LibreOffice Calc.

Koncepcja dodatku

Każda biblioteka dodatków zawiera kilka funkcji. Niektóre z nich są używane w celach administracyjnych. Własne funkcje mogą mieć prawie dowolne nazwy. Jednak być muszą także zgodne z pewnymi regułami dotyczącymi przekazywania parametrów. Szczegółowe konwencje nazewnictwa i wywoływania zależą od systemu.

Functions of

Funkcje administracyjne biblioteki muszą obejmować co najmniej funkcje GetFunctionCount i GetFunctionData. Służą one do określenia funkcji oraz parametrów i zwracanych wartości. Obsługiwane typy zwracanych wartości to liczby podwójnej precyzji i ciągi znakowe. Jako parametry obsługiwane są dodatkowo obszary komórek macierz podwójnej precyzji, macierz ciągów oraz macierz komórek.

Parametry są przekazywane z wykorzystaniem odwołań. W związku z tym, zasadniczo możliwa jest zmiana tych wartości. Jednak nie jest to obsługiwane przez program LibreOffice Calc, ponieważ nie ma to sensu podczas pracy z arkuszami kalkulacyjnymi.

Biblioteki można przeładowywać podczas pracy programu, a ich zawartość może być analizowana przez funkcje administracyjne Dla każdej funkcji dostępna jest informacja dotycząca liczby i typu parametrów, wewnętrznej i zewnętrznej nazwy funkcji, a także jej numeru administracyjnego.

Funkcje są wywoływane synchronicznie i natychmiast zwracają wyniki. Funkcje czasu rzeczywistego (funkcje asynchroniczne) są także możliwe, jednak nie zostały szczegółowo wyjaśnione ze względu na swoją złożoność.

Ogólne informacje dotyczące interfejsu

Maksymalna liczba parametrów funkcji dodatkowej dołączonej do programu LibreOffice Calc wynosi 16: jedna wartość zwracana i maksymalnie 15 wejściowych parametrów funkcji.

Typy danych są zdefiniowane następująco:

Typy danych:

Definicja

CALLTYPE

W systemie Windows: FAR PASCAL (_far _pascal)

Inne: domyślny (domyślny dla określonego systemu operacyjnego)

USHORT

2-bajtowa całkowita bez znaku

DOUBLE

8-bajtowy format zależny od platformy

Paramtype

Zależny od platformy, podobnie jak liczba całkowita

PTR_DOUBLE = 0 wskaźnik do liczby podwójnej precyzji

PTR_STRING = 1 wskaźnik do ciągu zakończonego zerem

PTR_DOUBLE_ARR = 2 wskaźnik do macierzy podwójnej precyzji

PTR_STRING_ARR = 3 wskaźnik do macierzy ciągów

PTR_CELL_ARR = 4 wskaźnik do macierzy komórek

NONE(brak) = 5


functions

Following you will find a description of those functions, which are called at the .

For all functions, the following applies:

void CALLTYPE fn(out, in1, in2, ...)

Output: Resulting value

Input: Any number of types (double&, char*, double*, char**, Cell area), where the Cell area is an array of types double array, string array, or cell array.

GetFunctionCount()

Zwraca liczbę funkcji bez funkcji zarządzających parametru odwołania. Każda funkcja ma unikatowy numer od 0 do nCount-1, który jest wykorzystywany później przez funkcje GetFunctionData i GetParameterDescription.

Składnia

void CALLTYPE GetFunctionCount(USHORT& nCount)

Parametr

USHORT &nCount:

Output: Reference to a variable, which is supposed to contain the number of Add-In functions. For example: If the Add-In provides 5 functions for LibreOffice Calc, then nCount=5.

GetFunctionData()

Określa wszystkie istotne informacje dotyczące funkcji dodatkowej.

Składnia

void CALLTYPE GetFunctionData(USHORT& nNo, char* pFuncName, USHORT& nParamCount, Paramtype* peType, char* pInternalName)

Parametr

USHORT& nNo:

Input: Function number between 0 and nCount-1, inclusively.

char* pFuncName:

Output: Function name as seen by the programmer, as it is named in the . This name does not determine the name used in the Function Wizard.

USHORT& nParamCount:

Output: Number of parameters in AddIn function. This number must be greater than 0, because there is always a result value; the maximum value is 16.

Paramtype* peType:

Output: Pointer to an array of exactly 16 variables of type Paramtype. The first nParamCount entries are filled with the suitable type of parameter.

char* pInternalName:

Output: Function name as seen by the user, as it appears in the Function Wizard. May contain umlauts.

Parametry pFuncName i pInternalName są macierzami znakowymi o rozmiarze 256 zaimplementowanymi w programie LibreOffice Calc.

GetParameterDescription()

Zawiera krótki opis funkcji dodatkowej wraz z jej parametrami. Opcjonalnie funkcja może być używana do wyświetlenia opisu funkcji i parametrów w Kreatorze funkcji.

Składnia

void CALLTYPE GetParameterDescription(USHORT& nNo, USHORT& nParam, char* pName, char* pDesc)

Parametr

USHORT& nNo:

Input: Number of the function in the library; between 0 and nCount-1.

USHORT& nParam:

Input: Indicates, for which parameter the description is provided; parameters start at 1. If nParam is 0, the description itself is supposed to be provided in pDesc; in this case, pName does not have any meaning.

char* pName:

Output: Takes up the parameter name or type, for example, the word "Number" or "String" or "Date", and so on. Implemented in LibreOffice Calc as char[256].

char* pDesc:

Output: Takes up the description of the parameter, for example, "Value, at which the universe is to be calculated." Implemented in LibreOffice Calc as char[256].

Parametry pName i pDesc są macierzami znakowymi o rozmiarze 256 zaimplementowanymi w programie LibreOffice Calc. Należy zwrócić uwagę, że miejsce dostępne w Kreatorze funkcji jest ograniczone i 256 znaków nie można wykorzystać w całości.

Obszary komórek

Poniższa tabela zawiera informacje o danych, których struktury muszą zostać dostarczone przez zewnętrzny moduł programowy w celu przekazania obszarów komórek. Program LibreOffice Calc rozróżnia trzy typy macierzy zależnie od typu danych.

Macierz liczb podwójnej precyzji

Przekazany parametr może być obszarem komórek o wartościach liczbowych/podwójnej precyzji. Macierz liczb podwójnej precyzji jest zdefiniowana w programie LibreOffice Calc w następujący sposób:

Offset

Name

Description

0

Col1

Numer kolumny w lewym górnym rogu obszaru komórek. Numeracja rozpoczyna się od 0.

2

Row1

Numer wiersza w lewym górnym rogu obszaru komórek. Numeracja rozpoczyna się od 0.

4

Tab1

Numer tabeli w lewym górnym rogu obszaru komórek. Numeracja rozpoczyna się od 0.

6

Col2

Numer kolumny w prawym dolnym rogu obszaru komórek. Numeracja rozpoczyna się od 0.

8

Row2

Numer wiersza w prawym dolnym rogu obszaru komórek. Numeracja rozpoczyna się od 0.

10

Tab2

Numer tabeli w prawym dolnym rogu obszaru komórek. Numeracja rozpoczyna się od 0.

12

Count

Liczba kolejnych elementów. Puste komórki nie są liczone i przekazywane.

14

Col

Numer kolumny elementu. Numeracja rozpoczyna się od 0.

16

Wiersz

Numer wiersza elementu. Numeracja rozpoczyna się od 0.

18

Tab

Numer tabeli elementu. Numeracja rozpoczyna się od 0.

20

Error

Numer błędu, gdzie wartość 0 została zdefiniowana jako "brak błędu". Jeśli element pochodzi z komórki zawierającej formułę, błąd jest określany przez formułę.

22

Value

8-bajtowa zmienna IEEE podwójnej precyzji lub zmiennoprzecinkowa

30

...

Następny element


Macierz ciągów znakowych

Macierz komórek zawierająca wartości typu tekstowego przekazywana jako macierz ciągów znakowych. Macierz ciągów znakowych jest zdefiniowana w programie LibreOffice Calc w następujący sposób:

Offset

Name

Description

0

Col1

Numer kolumny w lewym górnym rogu obszaru komórek. Numeracja rozpoczyna się od 0.

2

Row1

Numer wiersza w lewym górnym rogu obszaru komórek. Numeracja rozpoczyna się od 0.

4

Tab1

Numer tabeli w lewym górnym rogu obszaru komórek. Numeracja rozpoczyna się od 0.

6

Col2

Numer kolumny w prawym dolnym rogu obszaru komórek. Numeracja rozpoczyna się od 0.

8

Row2

Numer wiersza w prawym dolnym rogu obszaru komórek. Numeracja rozpoczyna się od 0.

10

Tab2

Numer tabeli w prawym dolnym rogu obszaru komórek. Numeracja rozpoczyna się od 0.

12

Count

Liczba kolejnych elementów. Puste komórki nie są liczone i przekazywane.

14

Col

Numer kolumny elementu. Numeracja rozpoczyna się od 0.

16

Wiersz

Numer wiersza elementu. Numeracja rozpoczyna się od 0.

18

Tab

Numer tabeli elementu. Numeracja rozpoczyna się od 0.

20

Error

Numer błędu, gdzie wartość 0 została zdefiniowana jako "brak błędu". Jeśli element pochodzi z komórki zawierającej formułę, błąd jest określany przez formułę.

22

Len

Długość następującego ciągu uwzględniająca zamykający bajt zerowy. Jeśli długość ciągu uwzględniająca zamykający bajt zerowy jest nieparzysta, dodawany jest kolejny bajt zerowy w celu osiągnięcia długości parzystej. Zatem parametr Len jest obliczany w następujący sposób: ((StrLen+2)&~1).

24

String

Ciąg wraz z zamykającym bajtem zerowym

24+Len

...

Następny element


Macierz komórek

Macierze komórek służą do wywoływania obszarów komórek zawierających tekst lub liczby. Macierz komórek jest zdefiniowana w programie LibreOffice Calc w następujący sposób:

Offset

Name

Description

0

Col1

Numer kolumny w lewym górnym rogu obszaru komórek. Numeracja rozpoczyna się od 0.

2

Row1

Numer wiersza w lewym górnym rogu obszaru komórek. Numeracja rozpoczyna się od 0.

4

Tab1

Numer tabeli w lewym górnym rogu obszaru komórek. Numeracja rozpoczyna się od 0.

6

Col2

Numer kolumny w prawym dolnym rogu obszaru komórek. Numeracja rozpoczyna się od 0.

8

Row2

Numer wiersza w prawym dolnym rogu obszaru komórek. Numeracja rozpoczyna się od 0.

10

Tab2

Numer tabeli w prawym dolnym rogu obszaru komórek. Numeracja rozpoczyna się od 0.

12

Count

Liczba kolejnych elementów. Puste komórki nie są liczone i przekazywane.

14

Col

Numer kolumny elementu. Numeracja rozpoczyna się od 0.

16

Wiersz

Numer wiersza elementu. Numeracja rozpoczyna się od 0.

18

Tab

Numer tabeli elementu. Numeracja rozpoczyna się od 0.

20

Error

Numer błędu, gdzie wartość 0 została zdefiniowana jako "brak błędu". Jeśli element pochodzi z komórki zawierającej formułę, błąd jest określany przez formułę.

22

Typ

Typ zawartości komórki, 0 == podwójna precyzja, 1 == ciąg

24

Wartość lub długość

Jeśli typ == 0: 8-bajtowa zmienna IEEE podwójnej precyzji/zmiennoprzecinkowa

Jeśli typ == 1: Długość następującego ciągu uwzględniająca zamykający bajt zerowy. Jeśli długość ciągu uwzględniająca zamykający bajt zerowy jest nieparzysta, dodawany jest kolejny bajt zerowy w celu osiągnięcia długości parzystej. Zatem parametr Len jest obliczany w następujący sposób: ((StrLen+2)&~1).

26 jeśli typ ==1

String

Jeśli typ == 1: Ciąg wraz z zamykającym bajtem zerowym

32 lub 26+Len

...

Następny element


Please support us!