Funkcje dodatkowe

Poniżej opisano funkcje dodatkowe.

Koncepcja dodatku

Opis znajduje się także w pomocy, w interfejsie dodatku programu LibreOffice Calc. Oprócz tego, najważniejsze funkcje wraz z parametrami opisano w pomocy .

Dołączone dodatki

LibreOffice zawiera przykłady dla interfejsu dodatków LibreOffice Calc.

Funkcje analizy - część pierwsza

Funkcje analizy - część druga

DNI.MIESIĄCA

Oblicza liczbę dni w miesiącu do podanej daty.

Składnia

DNI.MIESIĄCA(data)

Data: Data, do której należy obliczyć liczbę dni w miesiącu. Parametr daty musi być zgodny z formatem daty określonym w ustawieniach regionalnych LibreOffice.

Przykład

=DNI.MIESIĄCA(A1) zwraca wartość 29, jeśli komórka A1 zawiera wartość 17.02.68, poprawny zapis daty dla lutego 1968.

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.DAYSINMONTH

DNI.ROKU

Oblicza liczbę dni w roku do podanej daty.

Składnia

DNI.ROKU(data)

Data: Data, do której należy obliczyć liczbę dni w roku. Parametr daty musi być zgodny z formatem daty określonym w ustawieniach regionalnych LibreOffice.

Przykład

=DNI.ROKU(A1) zwraca wartość 366, jeśli komórka A1 zawiera wartość 29.02.68, poprawny zapis daty dla roku 1968.

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.DAYSINYEAR

LATA

Oblicza liczbę lat zawartych między dwiema datami.

Składnia

LATA(data_początkowa, data_końcowa, typ)

Data_początkowa: pierwsza data

Data_końcowa: druga data

Typ: Oblicza typ różnicy. Prawidłowe wartości: 0 (przedział) i 1 (lata kalendarzowe).

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.YEARS

MIESIĄCE

Oblicza liczbę miesięcy zawartych między dwiema datami.

Składnia

MIESIĄCE(data_początkowa, data_końcowa, typ)

Data_początkowa: pierwsza data

Data_końcowa: druga data

Typ: Oblicza typ różnicy. Prawidłowe wartości: 0 (przedział) i 1 (miesiące kalendarzowe).

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.MONTHS

ROK.PRZESTĘPNY

Określa, czy rok jest rokiem przestępnym. Jeśli tak, zwracana jest wartość 1 (PRAWDA); w przeciwnym razie zwracana jest wartość 0 (FAŁSZ).

Składnia

ROK.PRZESTĘPNY(data)

Data: Określa, czy podana data wypada w roku przestępnym. Parametr daty musi być zgodny z formatem daty.

Przykład

=ROK.PRZESTĘPNY(A1) zwraca wartość 1, jeśli komórka A1 zawiera wartość 29.02.68, zgodny z ustawieniami regionalnymi poprawny zapis daty oznaczający 29 lutego 1968.

Można także użyć =ROK.PRZESTĘPNY(DATA(1968;2;29)) lub =ROK.PRZESTĘPNY("1968-02-29") podając ciąg daty w standardzie ISO 8601.

Nigdy nie należy używać tej funkcji w zapisie amerykańskim bez cudzysłowów: ROK.PRZESTĘPNY(2/29/68), ponieważ w pierwszej kolejności zostanie podzielona liczba 2 przez 29 przez 68, a następnie zostanie obliczona funkcja ROK.PRZESTĘPNY na podstawie tej liczby traktowanej jako numer kolejny daty.

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.ISLEAPYEAR

ROT13

Szyfruje ciąg znaków, przesuwając znaki o 13 pozycji w alfabecie. Po literze Z alfabet rozpoczyna się od nowa (rotacja). Ponowne zastosowanie tej funkcji do kodu wynikowego powoduje deszyfrowanie tekstu.

Składnia

ROT13(tekst)

Tekst: Ciąg znaków, który ma zostać zaszyfrowany. Formuła ROT13(ROT13(tekst)) deszyfruje kod.

Przykład

=ROT13("Gur Qbphzrag Sbhaqngvba jnf sbhaqrq va Frcgrzore 2010.") returns the string "The Document Foundation was founded in September 2010.". Notice how spaces, digits, and full stops are unaffected by ROT13.

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.ROT13

tip

Refer to the ROT13 wiki page for more details about this function.


TYGODNIE

Oblicza liczbę tygodni zawartych między dwiema datami.

Składnia

TYGODNIE(data_początkowa, data_końcowa, typ)

StartDate is the start date in the interval.

EndDate is the end date in the interval. The end date must be greater than the start date, or else an error is returned.

Type specifies the type of difference to be calculated. Possible values are 0 (time interval) or 1 (calendar weeks).

If Type = 0 the function will assume that 7 days is equivalent to one week without considering any specific day to mark the beginning of a week.

If Type = 1 the function will consider Monday to be the first day of the week. Therefore, except for the start date, each occurrence of a Monday in the interval is counted as an additional week.

note

This function considers Monday to be the first day of the week regardless of the current locale settings.


Przykład

In the following examples, dates are passed as strings. However, they can also be stored in separate cells and be passed as references.

=WEEKS("01/12/2022","01/17/2022",0) returns 0 because Type was set to 0 and there are only 5 days in the interval.

=WEEKS("01/12/2022","01/19/2022",0) returns 1 because Type was set to 0 and there are 7 days in the interval.

=WEEKS("01/12/2022","01/17/2022",1) returns 1 because Type was set to 1 and the interval contains a Monday, since 01/12/2022 is a Wednesday and 01/17/2022 is a Monday.

=WEEKS("01/10/2022","01/15/2022",1) returns 0 because Type was set to 1 and the interval does not contain any Mondays, except for the start date.

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.WEEKS

TYGODNIE.ROKU

Oblicza liczbę tygodni w roku do określonej daty. Liczba tygodni jest definiowana w następujący sposób: tydzień obejmujący dwa lata należy do roku, w którym przypada większość jego dni.

Składnia

TYGODNIE.ROKU(data)

Data: Data, do której należy obliczyć liczbę dni w roku. Parametr daty musi być zgodny z formatem daty określonym w ustawieniach regionalnych LibreOffice.

Przykład

TYGODNIE.ROKU(A1) zwraca wartość 53, jeśli komórka A1 zawiera wartość 17.02.70, poprawny zapis daty dla roku 1970.

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.WEEKSINYEAR

Dodatki przez LibreOffice API

Dodatki mogą zostać zaimplementowane także poprzez API LibreOffice.

Prosimy o wsparcie!