Funkcje dodatkowe

Poniżej opisano funkcje dodatkowe.

Koncepcja dodatku

Opis znajduje się także w pomocy, w interfejsie dodatku programu LibreOffice Calc. Oprócz tego, najważniejsze funkcje wraz z parametrami opisano w pomocy .

Dołączone dodatki

LibreOffice zawiera przykłady dla interfejsu dodatków LibreOffice Calc.

Funkcje analizy - część pierwsza

Funkcje analizy - część druga

DNI.MIESIĄCA

Oblicza liczbę dni w miesiącu do podanej daty.

Składnia

DNI.MIESIĄCA(data)

Data: Data, do której należy obliczyć liczbę dni w miesiącu. Parametr daty musi być zgodny z formatem daty określonym w ustawieniach regionalnych LibreOffice.

Przykład

=DNI.MIESIĄCA(A1) zwraca wartość 29, jeśli komórka A1 zawiera wartość 17.02.68, poprawny zapis daty dla lutego 1968.

Szczegóły techniczne

Ta funkcja nie jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Przestrzeń nazw to

ORG.OPENOFFICE.DAYSINMONTH

tip

DNI.ROKU

Oblicza liczbę dni w roku do podanej daty.

Składnia

DNI.ROKU(data)

Data: Data, do której należy obliczyć liczbę dni w roku. Parametr daty musi być zgodny z formatem daty określonym w ustawieniach regionalnych LibreOffice.

Przykład

=DNI.ROKU(A1) zwraca wartość 366, jeśli komórka A1 zawiera wartość 29.02.68, poprawny zapis daty dla roku 1968.

Szczegóły techniczne

Ta funkcja nie jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Przestrzeń nazw to

ORG.OPENOFFICE.DAYSINYEAR

tip

LATA

Oblicza liczbę lat zawartych między dwiema datami.

Składnia

LATA(Data_początkowa, Data_końcowa, Typ)

Data_początkowa: pierwsza data

Data_końcowa: druga data

Typ: Oblicza typ różnicy. Prawidłowe wartości: 0 (przedział) i 1 (lata kalendarzowe).

Szczegóły techniczne

Ta funkcja nie jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Przestrzeń nazw to

ORG.OPENOFFICE.YEARS

tip

MIESIĄCE

Oblicza liczbę miesięcy zawartych między dwiema datami.

Składnia

MIESIĄCE(Data_początkowa, Data_końcowa, Typ)

Data_początkowa: pierwsza data

Data_końcowa: druga data

Typ: Oblicza typ różnicy. Prawidłowe wartości: 0 (przedział) i 1 (miesiące kalendarzowe).

Szczegóły techniczne

Ta funkcja nie jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Przestrzeń nazw to

ORG.OPENOFFICE.MONTHS

tip

ROK.PRZESTĘPNY

Określa, czy rok jest rokiem przestępnym. Jeśli tak, zwracana jest wartość 1 (PRAWDA); w przeciwnym razie zwracana jest wartość 0 (FAŁSZ).

Składnia

ROK.PRZESTĘPNY(data)

Data: Określa, czy podana data wypada w roku przestępnym. Parametr daty musi być zgodny z formatem daty.

warning

Microsoft Excel błędnie zakłada, że rok 1900 jest rokiem przestępnym i uznaje nieistniejący dzień 29.02.1900 za ważny w obliczeniach dat. Dlatego daty wcześniejsze niż 01.03.1900 są różne w programach Excel i Calc.


Przykład

=ROK.PRZESTĘPNY(A1) zwraca wartość 1, jeśli komórka A1 zawiera wartość 29.02.68, zgodny z ustawieniami regionalnymi poprawny zapis daty oznaczający 29 lutego 1968.

Można także użyć =ROK.PRZESTĘPNY(DATA(1968;2;29)) lub =ROK.PRZESTĘPNY("1968-02-29") podając ciąg daty w standardzie ISO 8601.

Nigdy nie należy używać tej funkcji w zapisie amerykańskim bez cudzysłowów: ROK.PRZESTĘPNY(2/29/68), ponieważ w pierwszej kolejności zostanie podzielona liczba 2 przez 29 przez 68, a następnie zostanie obliczona funkcja ROK.PRZESTĘPNY na podstawie tej liczby traktowanej jako numer kolejny daty.

Szczegóły techniczne

Ta funkcja nie jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Przestrzeń nazw to

ORG.OPENOFFICE.ISLEAPYEAR

tip

ROT13

Szyfruje ciąg znaków, przesuwając znaki o 13 pozycji w alfabecie. Po literze Z alfabet rozpoczyna się od nowa (rotacja). Ponowne zastosowanie tej funkcji do kodu wynikowego powoduje deszyfrowanie tekstu.

Składnia

ROT13(tekst)

Tekst: Ciąg znaków, który ma zostać zaszyfrowany. Formuła ROT13(ROT13(tekst)) deszyfruje kod.

Przykład

=ROT13("Shaqnpwn Gur Qbphzrag Sbhaqngvba cbjfgnłn jr jemrśavh 2010 ebxh.") zwraca ciąg znaków „Fundacja The Document Foundation powstała we wrześniu 2010 roku.”. Zwróć uwagę, że ROT13 nie ma wpływu na spacje, cyfry i kropki.

Szczegóły techniczne

Ta funkcja nie jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Przestrzeń nazw to

ORG.OPENOFFICE.ROT13

tip

Więcej informacji na temat tej funkcji można znaleźć na stronie wiki ROT13.


TYGODNIE

Oblicza liczbę tygodni zawartych między dwiema datami.

Składnia

TYGODNIE(Data_początkowa, Data_końcowa, Typ)

Data_początkowa to data początkowa interwału.

DataKonca to data końcowa interwału. Data końcowa musi być późniejsza niż data początkowa, w przeciwnym razie zostanie zwrócony błąd.

Typ określa typ różnicy, która ma zostać obliczona. Możliwe wartości to 0 (przedział czasu) lub 1 (tygodnie kalendarzowe).

Jeśli Typ = 0, funkcja przyjmie, że 7 dni odpowiada jednemu tygodniowi, nie biorąc pod uwagę żadnego konkretnego dnia wyznaczającego początek tygodnia.

Jeśli Typ = 1 funkcja uzna poniedziałek za pierwszy dzień tygodnia. Dlatego też, poza datą początkową, każde wystąpienie poniedziałku w interwale liczone jest jako dodatkowy tydzień.

note

Ta funkcja uznaje poniedziałek za pierwszy dzień tygodnia, niezależnie od bieżących ustawień regionalnych.


Przykład

W poniższych przykładach daty są przekazywane jako ciągi znaków. Można je jednak również przechowywać w oddzielnych komórkach i przekazywać jako odniesienia.

=TYGODNIE("01/12/2022","01/17/2022",0) zwraca 0, ponieważ Typ ustawiono na 0, a jest tylko 5 dni w interwale.

=TYGODNIE("01/12/2022","01/19/2022",0) zwraca 1, ponieważ Typ ustawiono na 0, a jest 7 dni w interwale.

=TYGODNIE("01/12/2022","01/17/2022",1) zwraca 1, ponieważ Typ ustawiono na 1, a interwał zawiera poniedziałek, ponieważ 12.01.2022 to środa, a 17.01.2022 to poniedziałek.

=TYGODNIE("01/10/2022","01/15/2022",1) zwraca 0, ponieważ Typ ustawiono na 1, a interwał nie zawiera żadnych poniedziałków, z wyjątkiem daty rozpoczęcia.

Szczegóły techniczne

Ta funkcja nie jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Przestrzeń nazw to

ORG.OPENOFFICE.WEEKS

tip

TYGODNIE.ROKU

Oblicza liczbę tygodni w roku do określonej daty. Liczba tygodni jest definiowana w następujący sposób: tydzień obejmujący dwa lata należy do roku, w którym przypada większość jego dni.

Składnia

TYGODNIE.ROKU(data)

Data: Data, do której należy obliczyć liczbę dni w roku. Parametr daty musi być zgodny z formatem daty określonym w ustawieniach regionalnych LibreOffice.

Przykład

TYGODNIE.ROKU(A1) zwraca wartość 53, jeśli komórka A1 zawiera wartość 17.02.70, poprawny zapis daty dla roku 1970.

Szczegóły techniczne

Ta funkcja nie jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Przestrzeń nazw to

ORG.OPENOFFICE.WEEKSINYEAR

tip

Dodatki przez LibreOffice API

Dodatki mogą zostać zaimplementowane także poprzez API LibreOffice.

Prosimy o wsparcie!