Funkcje logiczne

W tej kategorii znajdują się funkcje Logiczne.

Obsługa nielogicznych argumentów w funkcjach logicznych

Aby wykonać tę operację...

Wstaw - Funkcja - Kategoria Logiczne


NIE

Uzupełnia (odwraca) wartość logiczną.

Składnia

NIE(Wartość logiczna)

Wartość_logiczna jest wartością, która ma zostać uzupełniona.

Przykład

=NIE(A). Jeśli A=PRAWDA, funkcja NIE(A) zwróci wartość FAŁSZ.

PRAWDA

Wartość logiczna jest ustawiana na PRAWDA. Funkcja PRAWDA() nie wymaga argumentów i zawsze zwraca wartość PRAWDA.

Składnia

PRAWDA()

Przykład

Jeśli A=PRAWDA i B=FAŁSZ:

=I(A;B) zwraca wartość FAŁSZ

=LUB(A;B) zwraca wartość PRAWDA

=NIE(I(A;B)) zwraca wartość PRAWDA

JEŻELI

Wykonuje test logiczny.

Składnia

IF(Test [; ThenValue [; OtherwiseValue]])

Test jest wyrażeniem mogącym przybierać wartość PRAWDA lub FAŁSZ.

Wtedy_wartość (parametr opcjonalny) jest wartością zwracaną przez funkcję, jeśli Test zwraca PRAWDA.

W_przeciwnym_razie_wartość (parametr opcjonalny) jest wartością zwracaną przez funkcję, jeśli Test zwraca FAŁSZ.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Przykład

=JEŻELI(A1>5;100;"za małe") Jeśli wartość w komórce A1 jest większa niż 5, do bieżącej komórki zostanie wprowadzona wartość 100. W przeciwnym przypadku do komórki zostanie wprowadzony opis “za małe” (bez cudzysłowów).

LUB

Zwraca PRAWDĘ jeśli co najmniej jeden argument to PRAWDA. Funkcja zwraca FAŁSZ jeśli wszystkie argumenty mają wartość FAŁSZ.

Argumenty to wyrażenia logiczne (PRAWDA, 1<5, 2+3=7, B8<10) zwracające wartość logiczną lub macierze (A1:C3) zawierające wartości logiczne.

Składnia

OR(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

Przykład

Należy sprawdzić wartości logiczne wyrażeń 12<11; 13>22, i 45=45.

=LUB(12<11;13>22;45=45) zwraca wartość PRAWDA.

=LUB(FAŁSZ;PRAWDA) zwraca wartość PRAWDA.

I

Zwraca PRAWDĘ jeśli wszystkie argumenty to PRAWDA. Jeśli jeden z argumentów to FAŁSZ wtedy funkcja zwraca FAŁSZ.

Argumenty to wyrażenia logiczne (PRAWDA, 1<5, 2+3=7, B8<10) zwracające wartość logiczną lub macierze (A1:C3) zawierające wartości logiczne.

Składnia

AND(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

Przykład

Należy sprawdzić wartości logiczne wyrażeń 12<13; 14>12 i 7<6:

=I(12<13;14>12;7<6) zwraca wartość FAŁSZ.

=I(FAŁSZ; PRAWDA) zwraca wartość FAŁSZ.

XOR

Zwraca prawdę, jeśli nieparzysta liczba argumentów ma wartość PRAWDA.

Argumenty to wyrażenia logiczne (PRAWDA, 1<5, 2+3=7, B8<10) zwracające wartość logiczną lub macierze (A1:C3) zawierające wartości logiczne.

tip

This function is available since LibreOffice 4.0.


Składnia

XOR(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

Przykład

=XOR(PRAWDA; PRAWDA) zwraca wartość FAŁSZ

=XOR(PRAWDA;PRAWDA;PRAWDA) zwraca wartość PRAWDA

=XOR(FAŁSZ;PRAWDA) zwraca wartość PRAWDA

FAŁSZ

Zwraca wartość logiczną FAŁSZ Funkcja FAŁSZ() nie wymaga argumentów i zawsze zwraca wartość logiczną FAŁSZ.

Składnia

FAŁSZ()

Przykład

=FAŁSZ() zwraca wartość FAŁSZ

=NIE(FAŁSZ()) zwraca wartość PRAWDA

Please support us!