Funkcje logiczne

Ta kategoria zawiera funkcje Logiczne.

Obsługa nielogicznych argumentów w funkcjach logicznych

Aby wykonać tę operację...

Wstaw - Funkcja - Kategoria Logiczne


CZY.BRAK

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli komórka zawiera wartość błędu #N/D.

Jeśli wystąpi błąd, funkcja zwraca wartość FAŁSZ.

Składnia

CZY.BRAK(wartość)

Wartość jest testowaną wartością lub wyrażeniem.

Przykład

=CZY.BRAK(D3) zwraca FAŁSZ.

JEŻELI.BŁĄD

Zwraca wartość, jeśli komórka nie zawiera wartości błędu, lub wartość alternatywną, jeśli zawiera.

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 4.0 LibreOffice.


Składnia

JEŻELI.BŁĄD(wartość; wartość_alternatywna)

Wartość jest wartością lub wyrażeniem, które ma być zwracane, jeśli wynik nie jest równy lub jest błędem.

Wartość_alternatywna jest wartością lub wyrażeniem, które ma być zwracane jeśli wyrażenie lub wartość Wartości jest równe lub wynik jest błędem.

Przykład

=JEŻELI.BŁĄD(C8;C9) dla komórki C8 zawierającej =1/0 zwracana jest wartość C9, ponieważ 1/0 jest błędem.

=JEŻELI.BŁĄD(C8;C9) dla komórki C8 zawierającej 13 zwracana jest 13, wartość C8 nie jest błędem.

WARUNKI

WARUNKI jest wielokrotnością funkcji JEŻELI.

PRZEŁĄCZ

SWITCH porównuje wyrażenie o wartość1 z wartośćN i zwraca wynik należący do pierwszej wartości równej wyrażeniu. Jeśli nie ma dopasowania i podany zostanie wynik domyślny, zostanie on zwrócony.

FAŁSZ

Zwraca wartość logiczną FAŁSZ Funkcja FAŁSZ() nie wymaga argumentów i zawsze zwraca wartość logiczną FAŁSZ.

Składnia

FAŁSZ()

Przykład

=FAŁSZ() zwraca wartość FAŁSZ

=NIE(FAŁSZ()) zwraca wartość PRAWDA

I

Zwraca PRAWDĘ jeśli wszystkie argumenty to PRAWDA. Jeśli jeden z argumentów to FAŁSZ wtedy funkcja zwraca FAŁSZ.

Argumenty to wyrażenia logiczne (PRAWDA, 1<5, 2+3=7, B8<10) zwracające wartość logiczną lub macierze (A1:C3) zawierające wartości logiczne.

Składnia

I(Wartość logiczna 1 [; Wartość logiczna 2 [; … [; Wartość logiczna 255]]])

Wartość logiczna 1, Wartość logiczna 2, … , Wartość logiczna 255 to wartości logiczne, odwołania do komórek lub zakresów komórek zawierających wartości logiczne.

note

Ta funkcja ignoruje dowolny tekst lub puste komórki w zakresie danych. Jeśli podejrzewasz, że ta funkcja daje błędne wyniki, poszukaj tekstu w zakresach danych. Aby wyróżnić zawartość tekstową w zakresie danych, użyj funkcji wyróżniania wartości.


Przykład

Należy sprawdzić wartości logiczne wyrażeń 12<13; 14>12 i 7<6:

=I(12<13;14>12;7<6) zwraca wartość FAŁSZ.

=I(FAŁSZ();PRAWDA()) zwraca wartość FAŁSZ.

JEŻELI

Wykonuje test logiczny.

Składnia

JEŻELI(test [; [wtedy_wartość] [; [w_przeciwnym_razie_wartość]]])

Test jest wyrażeniem mogącym przybierać wartość PRAWDA lub FAŁSZ.

Wtedy_wartość (parametr opcjonalny) jest wartością zwracaną przez funkcję, jeśli Test zwraca PRAWDA.

W_przeciwnym_razie_wartość (parametr opcjonalny) jest wartością zwracaną przez funkcję, jeśli Test zwraca FAŁSZ.

W funkcjach programu LibreOffice Calc parametry oznaczone jako „opcjonalne” można pominąć tylko wtedy, gdy żaden parametr nie występuje. Na przykład w funkcji z czterema parametrami, gdzie ostatnie dwa parametry są oznaczone jako „opcjonalne”, możesz pominąć parametr 4 lub parametry 3 i 4, ale nie możesz pominąć samego parametru 3.

Przykład

=JEŻELI(A1>5;100;"zbyt mało") Jeśli wartość w A1 jest większa niż 5, wartość zwracane jest 100; w przeciwnym razie zwracany jest tekst zbyt mało.

=JEŻELI(A1>5;;"zbyt mało") Jeśli wartość w A1 jest większa niż 5, wartość 0 jest zwracana, ponieważ puste parametry są traktowane jako 0; w przeciwnym razie zwracany jest tekst zbyt mało.

=JEŻELI(A1>5;100;) Jeśli wartość w A1 jest mniejsza niż 5, wartość 0 jest zwracana, ponieważ pusty parametr W_przeciwnym_razie_wartość jest interpretowany jako 0; w przeciwnym razie zwracane jest 100.

LUB

Zwraca PRAWDĘ jeśli co najmniej jeden argument to PRAWDA. Funkcja zwraca FAŁSZ jeśli wszystkie argumenty mają wartość FAŁSZ.

Argumenty to wyrażenia logiczne (PRAWDA, 1<5, 2+3=7, B8<10) zwracające wartość logiczną lub macierze (A1:C3) zawierające wartości logiczne.

Składnia

LUB (Wartość logiczna 1 [; Wartość logiczna 2 [; … [; Wartość logiczna 255]]])

Wartość logiczna 1, Wartość logiczna 2, … , Wartość logiczna 255 to wartości logiczne, odwołania do komórek lub zakresów komórek zawierających wartości logiczne.

note

Ta funkcja ignoruje dowolny tekst lub puste komórki w zakresie danych. Jeśli podejrzewasz, że ta funkcja daje błędne wyniki, poszukaj tekstu w zakresach danych. Aby wyróżnić zawartość tekstową w zakresie danych, użyj funkcji wyróżniania wartości.


Przykład

Należy sprawdzić wartości logiczne wyrażeń 12<11; 13>22, i 45=45.

=LUB(12<11;13>22;45=45) zwraca wartość PRAWDA.

=LUB(FAŁSZ();PRAWDA()) zwraca PRAWDA.

NIE

Uzupełnia (odwraca) wartość logiczną.

Składnia

NIE(wartość_logiczna)

Wartość_logiczna jest wartością, która ma zostać uzupełniona.

Przykład

=NIE(A). Jeśli A=PRAWDA, funkcja NIE(A) zwróci wartość FAŁSZ.

PRAWDA

Wartość logiczna jest ustawiana na PRAWDA. Funkcja PRAWDA() nie wymaga argumentów i zawsze zwraca wartość PRAWDA.

Składnia

PRAWDA()

Przykład

Jeśli A=PRAWDA i B=FAŁSZ:

=I(A;B) zwraca wartość FAŁSZ

=LUB(A;B) zwraca wartość PRAWDA

=NIE(I(A;B)) zwraca wartość PRAWDA

XOR

Zwraca prawdę, jeśli nieparzysta liczba argumentów ma wartość PRAWDA.

Argumenty to wyrażenia logiczne (PRAWDA, 1<5, 2+3=7, B8<10) zwracające wartość logiczną lub macierze (A1:C3) zawierające wartości logiczne.

tip

Ta funkcja jest dostępna od wersji 4.0 LibreOffice.


Składnia

XOR(Wartość logiczna 1 [; Wartość logiczna 2 [; … [; Wartość logiczna 255]]])

Wartość logiczna 1, Wartość logiczna 2, … , Wartość logiczna 255 to wartości logiczne, odwołania do komórek lub zakresów komórek zawierających wartości logiczne.

Przykład

=XOR(PRAWDA();PRAWDA()) zwraca PRAWDA

=XOR(PRAWDA();PRAWDA();PRAWDA()) zwraca PRAWDA

=XOR(FAŁSZ();PRAWDA()) zwraca PRAWDA

Prosimy o wsparcie!