Funkcje bazy danych

Ta sekcja zawiera funkcje obsługi danych zorganizowanych w taki sposób, że każdy wiersz zawiera jeden rekord.

note

Kategoria Baza danych może być mylnie utożsamiana z aplikacją bazy danych zintegrowaną w pakiecie LibreOffice. Jednak w rzeczywistości nie ma żadnego związku pomiędzy aplikacją bazy danych w LibreOffice i kategorią funkcji Baza danych w LibreOffice Calc.


Przykładowe dane:

W przykładach opisów funkcji użyto następujące dane:

Zakres A1:E10 zawiera listę dzieci zaproszonych na urodziny do Janka. W każdym wpisie znajdują się następujące informacje: kolumna A zawiera imię, B - klasę, następnie wiek w latach, odległość do szkoły w metrach i wagę w kilogramach.

A

B

C

D

E

1

Nazwa

Klasa

Wiek

Odległość do szkoły

Waga

2

Andrzej

3

9

150

40

3

Beata

4

10

1000

42

4

Karol

3

10

300

51

5

Daniel

5

11

1200

48

6

Ewa

2

8

650

33

7

Franek

2

7

300

42

8

Gosia

1

7

200

36

9

Hubert

3

9

1200

44

10

Irenka

2

8

1000

42

11

12

13

Nazwa

Klasa

Wiek

Odległość do szkoły

Waga

14

>600

15

16

BD.ILE.REKORDÓW

5


Formuła w komórce B16 zawiera wpis =BD.ILE.REKORDÓW(A1:E10;D1;A13:E14)

Argumenty funkcji baz danych:

Poniżej umieszczono definicje parametrów dla wszystkich funkcji bazy danych:

Database is the cell range defining the database. The first row of the range contains the field names, and following rows are records with corresponding field values.

DatabaseField specifies the column where the function operates on after the search criteria of the first parameter is applied and the data rows are selected. It is not related to the search criteria itself. For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

SearchCriteria is the cell range containing search criteria. Like Database, its first row is also field names, and following rows are conditions for related fields. If you write several criteria in one row they are connected by AND. If you write the criteria in different rows they are connected by OR. Empty cells in the search criteria range will be ignored.

Choose - LibreOffice Calc - Calculate to define how LibreOffice Calc acts when searching for identical entries.

See also the Wiki page about Conditional Counting and Summation.

BD.ILE.REKORDÓW

Funkcja BD.ILE.REKORDÓW zwraca liczbę wierszy (rekordów) bazy danych spełniających określone kryteria wyszukiwania i zawiera wartości numeryczne w kolumnie Pole_Bazy_danych.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Składnia

BD.ILE.REKORDÓW(baza_danych; [pole_bazy_danych]; kryteria_wyszukiwania)

Jeśli argument Pole_bazy_danych jest pominięty, BD.ILE.REKORDÓW zwraca liczbę wszystkich rekordów spełniających kryteria. For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

If you choose to omit the DatabaseField argument, your formula should be of the form =DCOUNT(Database; ; SearchCriteria).

Przykład

W powyższym przykładzie należy sprawdzić, ile dzieci ma do szkoły dalej niż 600 metrów. Wynik ma być zapisany w komórce B16. Ustaw kursor w komórce B16. Wprowadź w niej formułę =BD.ILE.REKORDÓW(A1:E10;D1;A13:E14) Podczas wprowadzania zakresów można skorzystać z pomocy Kreatora funkcji.

Baza_danych jest zakresem danych, obejmującym także nagłówki, uwzględnionym w obliczeniach: w tym przypadku A1:E10. Pole_bazy_danych określa kolumnę kryteriów wyszukiwania: w tym przypadku jest to kolumna z wartościami liczbowymi dystansu. Kryteria_wyszukiwania stanowią zakres, w którym można wprowadzić kryteria wyszukiwania: w tym przypadku A13:E14.

Aby dowiedzieć się, ile dzieci z drugiej klasy skończyło 7 lat, należy usunąć wpis >600 z komórki D14 i zamiast tego wprowadzić 2 w komórce B14 w kolumnie Klasa, natomiast w komórce C14 po prawej stronie należy wprowadzić >7. Wynikiem formuły jest liczba 2. Dwoje dzieci z drugiej klasy ukończyło 7 lat. Kryteria są połączone operatorem logicznym I, ponieważ znajdują się w tym samym wierszu.

BD.ILE.REKORDÓW.A

Funkcja BD.ILE.REKORDÓW.A zwraca liczbę wierszy (rekordów) bazy danych spełniających określone warunki wyszukiwania i zawiera wartości numeryczne lub alfanumeryczne.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Składnia

BD.ILE.REKORDÓW.A(baza_danych; [pole_bazy_danych]; kryteria_wyszukiwania)

Jeśli argument Pole_bazy_danych jest pominięty, BD.ILE.REKORDÓW.A zwraca liczbę wszystkich rekordów spełniających kryteria. For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

If you choose to omit the DatabaseField argument, your formula should be of the form =DCOUNTA(Database; ; SearchCriteria).

Przykład

W powyższym przykładzie (należy przewinąć do góry) można wyszukać liczbę dzieci, których imiona rozpoczynają się na literę E lub dalszą w alfabecie. Formułę w komórce B16 należy zmienić do postaci =BD.ILE.REKORDÓW.A(A1:E10;"Nazwa";A13:E14). Usuń poprzednie kryteria wyszukiwania i w polu A14, w elemencie Nazwa, wpisz >=E. Wynik: 5. Usunięcie wszystkich wartości liczbowych dla Grety (w wierszu 8) spowoduje zmianę wyniku na 4. Wiersz 8 przestanie być uwzględniany w liczeniu, ponieważ nie zawiera żadnych wartości liczbowych. Nazwa Greta jest tekstem, a nie liczbą. Uwaga: parametr pole_bazy_danych musi wskazywać na kolumnę, która zawiera wartości.

BD.ILOCZYN

Funkcja BD.ILOCZYN mnoży wszystkie komórki zakresu danych, których zawartości odpowiadają kryteriom wyszukiwania.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Składnia

BD.ILOCZYN(baza_danych; pole_bazy_danych; kryteria_wyszukiwania)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Przykład

Dla powyższego przykładu przyjęcia urodzinowego nie ma uzasadnionego zastosowania tej funkcji.

BD.MAKS

Funkcja BD.MAKS zwraca największą zawartość komórki (pola) w bazie danych (wszystkie rekordy) odpowiadającą określonym warunkom wyszukiwania.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Składnia

BD.MAKS(baza_danych; pole_bazy_danych; kryteria_wyszukiwania)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Przykład

Aby dowiedzieć się, ile waży najcięższe dziecko w każdej klasie w powyższym przykładzie, w komórce B16 należy wprowadzić następującą formułę:

=BD.MAKS(A1:E10;"Waga";A13:E14)

W kolumnie Klasa należy wprowadzić kolejno liczby 1, 2, 3, itd. Po wprowadzeniu numeru klasy zostanie wyświetlona waga najcięższego dziecka w tej klasie.

BD.MIN

Funkcja BD.MIN zwraca najmniejszą zawartość komórki (pola) w bazie danych odpowiadającą określonym kryteriom wyszukiwania.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Składnia

BD.MIN(baza_danych; pole_bazy_danych; kryteria_wyszukiwania)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Przykład

Aby dowiedzieć się, jaka jest najkrótsza droga do szkoły wśród dzieci w każdej klasie w powyższym przykładzie, w komórce B16 należy wprowadzić następującą formułę:

=BD.MIN(A1:E10;"Odległość do szkoły";A13:E14)

W wierszu 14 w kolumnie Klasa należy wprowadzić kolejno liczby 1, 2, 3, itd. Zostanie wyświetlona najkrótsza odległość do szkoły dla każdej klasy.

BD.ODCH.STANDARD

Funkcja BD.ODCH.STANDARD oblicza odchylenie standardowe populacji na podstawie próbki, wykorzystując liczby w kolumnie bazy danych spełniające dane warunki. Rekordy są traktowane jako próbka danych. Oznacza to, że dzieci w powyższym przykładzie reprezentują pewien przekrój wszystkich dzieci. Należy zwrócić uwagę, że nie można uzyskać miarodajnego wyniku na podstawie próbki mniejszej niż tysiąc.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Składnia

BD.ODCH.STANDARD(baza_danych; pole_bazy_danych; kryteria_wyszukiwania)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Przykład

Aby dowiedzieć się, jakie jest odchylenie standardowe wagi wszystkich dzieci w tym samym wieku w powyższym przykładzie, w komórce B16 należy wprowadzić następującą formułę:

=BD.ODCH.STANDARD(A1:E10;"Waga";A13:E14)

W wierszu 14 w kolumnie Wiek należy wprowadzić kolejno liczby 7, 8, 9, itd. Zostanie wyświetlone odchylenie standardowe wagi wszystkich dzieci w tym samym wieku.

BD.ODCH.STANDARD.POPUL

Funkcja BD.ODCH.STANDARD.POPUL oblicza odchylenie standardowe populacji na podstawie wszystkich komórek zakresu danych spełniających warunki. Rekordy w powyższym przykładzie są traktowane jako cała populacja.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Składnia

BD.ODCH.STANDARD.POPUL(baza_danych; pole_bazy_danych; kryteria_wyszukiwania)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Przykład

Aby dowiedzieć się, jakie jest odchylenie standardowe wagi wszystkich dzieci w tym samym wieku na przyjęciu urodzinowym u Janka, w komórce B16 należy wprowadzić następującą formułę:

=BD.ODCH.STANDARD.POPUL(A1:E10;"Waga";A13:E14)

W wierszu 14 w kolumnie Wiek należy wprowadzić kolejno liczby 7, 8, 9 itd. Zostanie wyświetlone odchylenie standardowe wagi wszystkich dzieci w tym samym wieku, których waga została sprawdzona.

BD.POLE

Funkcja BD.POLE zwraca zawartość komórki w bazie danych spełniającej określone kryteria wyszukiwania. W przypadku błędu funkcja zwraca wartość #ARG! w przypadku nie odnalezienia żadnego wiersza lub Błąd:502 w przypadku odnalezienia więcej niż jednej komórki.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Składnia

BD.POLE(baza_danych; pole_bazy_danych; kryteria_wyszukiwania)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Przykład

W powyższym przykładzie chcielibyśmy ustalić, w której klasie jest dziecko, którego imię wprowadzono w komórce A14. Formuła jest wprowadzona w komórce B16 i różni się nieco od poprzednich przykładów, ponieważ w parametrze pole_bazy_danych może zostać wprowadzona tylko jedna kolumna (jedno pole bazy danych). Wprowadź następującą formułę:

=BD.POLE(A1:E10;"Klasa";A13:E14)

W komórce A14 wprowadź imię Franek, co spowoduje wyświetlenie wyniku 2. Franek jest w drugiej klasie. Jeśli zamiast słowa "Klasa" zostanie wpisane słowo "Wiek", wynikiem funkcji będzie wiek Franka.

Można także wpisać w komórce C14 tylko wartość 11 i usunąć inne wpisy w tym wierszu. Zmień formułę w komórce B16 w następujący sposób:

=BD.POLE(A1:E10;"Imię";A13:E14)

Zamiast wieku, zapytanie będzie dotyczyło imienia. Wynik zmieni się natychmiast: Jedynym dzieckiem w wieku 11 lat jest Daniel.

BD.SUMA

Funkcja BD.SUMA zwraca sumę wartości wszystkich komórek w polu bazy danych wszystkich wierszy (rekordy) odpowiadających określonym kryteriom wyszukiwania.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Składnia

BD.SUMA(baza_danych; pole_bazy_danych; kryteria_wyszukiwania)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Przykład

Aby dowiedzieć się, ile wynosi sumaryczna odległość do szkoły wszystkich dzieci na przyjęciu urodzinowym u Janka, które chodzą do drugiej klasy, w komórce B16 należy wprowadzić następującą formułę:

=BD.SUMA (A1:E10;"Odległość do szkoły";A13:E14)

W wierszu 14 kolumny Klasa wprowadź wartość 2. Zostanie wyświetlona suma odległości do szkoły wszystkich dzieci, które chodzą do drugiej klasy (1950).

BD.WARIANCJA

Funkcja BD.WARIANCJA zwraca wariancję wszystkich komórek pola bazy danych we wszystkich rekordach spełniających określone kryteria wyszukiwania. Rekordy z powyższego przykładu są traktowanej jako próbka danych. Nie można uzyskać miarodajnego wyniku na podstawie próbki populacji mniejszej niż tysiąc.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Składnia

BD.WARIANCJA(baza_danych; pole_bazy_danych; kryteria_wyszukiwania)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Przykład

Aby dowiedzieć się, jaka jest wariancja wagi wszystkich dzieci w tym samym wieku w powyższym przykładzie, w komórce B16 należy wprowadzić następującą formułę:

=BD.WARIANCJA(A1:E10;"Waga";A13:E14)

W wierszu 14 w kolumnie Wiek należy wprowadzić kolejno liczby 7, 8, 9 itd. Zostanie wyświetlona wariancja wagi wszystkich dzieci w tym samym wieku.

BD.WARIANCJA.POPUL

Funkcja BD.WARIANCJA.POPUL oblicza wariancję wartości wszystkich komórek pola bazy danych we wszystkich rekordach spełniających określone kryteria wyszukiwania. Rekordy z powyższego przykładu są traktowanej jako cała populacja.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Składnia

BD.WARIANCJA.POPUL(baza_danych; pole_bazy_danych; kryteria_wyszukiwania)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Przykład

Aby dowiedzieć się, jaka jest wariancja wagi wszystkich dzieci w tym samym wieku na przyjęciu urodzinowym u Janka, w komórce B16 należy wprowadzić następującą formułę:

=BD.WARIANCJA.POPUL(A1:E10;"Waga";A13:E14)

W wierszu 14 w kolumnie Wiek należy wprowadzić kolejno liczby 7, 8, 9, itd. Zostanie wyświetlona wariancja wagi wszystkich dzieci w tym wieku, które przyszły na przyjęcie urodzinowe u Janka.

BD.ŚREDNIA

Funkcja BD.ŚREDNIA zwraca średnią wartość wszystkich komórek (pola) we wszystkich wierszach (rekordy bazy danych) odpowiadających określonym warunkom wyszukiwania.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Składnia

BD.ŚREDNIA(baza_danych; pole_bazy_danych; kryteria_wyszukiwania)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name (from the first row of Database range), place quotation marks around the header name.

Przykład

Aby dowiedzieć się, jaka jest średnia waga wszystkich dzieci w tym samym wieku w powyższym przykładzie, w komórce B16 należy wprowadzić następującą formułę:

=BD.ŚREDNIA(A1:E10;"Waga";A13:E14)

W wierszu 14 w kolumnie Wiek należy wprowadzić kolejno liczby 7, 8, 9 itd. Zostanie wyświetlona średnia waga wszystkich dzieci w tym samym wieku.

Please support us!