Funkcje według kategorii

Poniżej opisano funkcje programu LibreOffice Calc. Funkcje podzielono na kategorie logiczne Kreatora funkcji.

Baza danych

Dwanaście funkcji w kategorii Baza danych pomaga analizować prostą bazę danych, która zajmuje prostokątny obszar arkusza kalkulacyjnego zawierający kolumny i wiersze, z danymi zorganizowanymi jako jeden wiersz dla każdego rekordu.

Data i godzina

Poniżej przedstawiono funkcje arkusza używane do wstawiania i edycji wartości określających daty i godziny.

Finanse

Ta kategoria zawiera matematyczne funkcje finansowe programu LibreOffice Calc.

Informacja

W tej kategorii znajdują się funkcje Informacyjne.

Logiczne

Ta kategoria zawiera funkcje Logiczne.

Matematyka

Ta kategoria zawiera funkcje matematyczne programu Calc.

Macierz

W tej kategorii znajdują się funkcje macierzowe.

Statystyka

Ta kategoria zawiera funkcje Statystyczne.

Arkusz kalkulacyjny

Poniżej przedstawiono opisy funkcji grupy Arkusz kalkulacyjny poparte przykładem.

Tekst

Niniejsza sekcja zawiera opisy funkcji tekstowych.

Dodatek

Poniżej opisano funkcje dodatkowe.

Prosimy o wsparcie!