Funkcje według kategorii

Poniżej opisano funkcje programu LibreOffice Calc. Funkcje podzielono na kategorie logiczne Kreatora funkcji.

Baza danych

Ta sekcja zawiera funkcje obsługi danych zorganizowanych w taki sposób, że każdy wiersz zawiera jeden rekord.

Data i godzina

Poniżej przedstawiono funkcje arkusza używane do wstawiania i edycji wartości określających daty i godziny.

Finanse

Ta kategoria zawiera matematyczne funkcje finansowe programu LibreOffice Calc.

Informacja

W tej kategorii znajdują się funkcje Informacyjne.

Logiczne

W tej kategorii znajdują się funkcje Logiczne.

Matematyka

Ta kategoria zawiera funkcje matematyczne programu Calc.

Macierz

W tej kategorii znajdują się funkcje macierzowe.

Statystyka

This category contains the Statistics functions.

Arkusz kalkulacyjny

Poniżej przedstawiono opisy funkcji grupy Arkusz kalkulacyjny poparte przykładem.

Tekst

Niniejsza sekcja zawiera opisy funkcji tekstowych.

Dodatek

Poniżej opisano funkcje dodatkowe.

Please support us!