Function

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas.

Before you start the Wizard, select a cell or a range of cells from the current sheet, in order to determine the position at which the formula will be inserted.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Funkcja.

+F2

Na pasku Formuła kliknij

Ikona

Kreator funkcji


note

Kompletną dokumentację ODFF (OpenDocument Format Formula) można pobrać ze strony internetowej OASIS


Kreator funkcji zawiera dwie zakładki: Funkcje, która służy do tworzenia formuł, oraz Struktura, która służy do sprawdzenia konstrukcji formuły.

Zakładka Funkcje

Wyszukiwanie

Szukaj dla części nazwy funkcji.

Kategoria

Zawiera wszystkie kategorie, do których przypisano poszczególne funkcje. Po wybraniu kategorii wyświetlane są odpowiednie funkcje. Aby wyświetlić wszystkie funkcje w kolejności alfabetycznej, niezależnie od kategorii, należy wybrać pozycję "Wszystko". Pozycja "Ostatnio użyte" zawiera ostatnio używane funkcje.

Możesz przejrzeć pełną Listę kategorii i funkcji

Funkcja

Wyświetla funkcje należące do wybranej kategorii. Aby wybrać funkcję, należy kliknąć dwukrotnie jej nazwę. Pojedyncze kliknięcie wyświetla krótki opis funkcji.

Macierz

Specifies that the selected function is inserted into the selected cell range as an array formula. Array formulas operate on multiple cells. Each cell in the array contains the formula, not as a copy but as a common formula shared by all matrix cells.

OpcjaMacierzjest identyczna do+Shift+Enterpolecenia, które służy do wprowadzania i zatwierdzania formuł w arkuszu. Formuła jest dodawana jako formuła macierzu oznaczana przez dwa nawiasy klamrowe: { }.

note

Maksymalnym rozmiarem zakresu macierzy jest obszar 128 na 128 komórek.


Pola wprowadzania argumentów

When you double-click a function, the argument input field(s) appear on the right side of the dialog. To select a cell reference as an argument, click directly into the cell, or drag across the required range on the sheet while holding down the mouse button. You can also enter numerical and other values or references directly into the corresponding fields in the dialog. When using date entries, make sure you use the correct format. Click OK to insert the result into the spreadsheet.

Pomniejsz/ Rozszerz

Kliknij ikonę Pomniejsz, aby zredukować okno dialogowe do rozmiaru pola wprowadzania. Łatwiej jest wtedy zaznaczyć w arkuszu wymaganą referencję. Ikony są następnie automatycznie przekształcane w ikonę Rozszerz. Kliknij, aby przywrócić okno dialogowe do jego oryginalnego rozmiaru.

Kliknięcie arkusza powoduje automatyczne zminimalizowanie okna dialogowego. Okno jest przywracane natychmiast po zwolnieniu przycisku myszy, a określony za pomocą myszy zakres odniesienia jest wyróżniany w dokumencie niebieską ramką.

Ikona pomniejszania

Pomniejsz

Ikona rozszerzania

Rozszerz

Wynik funkcji

As soon you enter arguments in the function, the result is calculated. This preview informs you if the calculation can be carried out with the arguments given. If the arguments result in an error, the corresponding error code is displayed.

Wymagane wpisy są oznaczone pogrubioną nazwą argumentu.

f(x) (zależna od wybranej funkcji)

Pozwala uzyskać dostęp do podrzędnego poziomu Kreatora funkcji w celu wprowadzenia funkcji zagnieżdżonej zamiast wartości lub odwołania.

Argument/parametr/odwołanie do komórki (zależne od wybranej funkcji)

Liczba widocznych pól tekstowych zależy od funkcji. Argumenty można wprowadzać bezpośrednio do pól argumentów lub klikając komórkę w tabeli.

Wynik

Wyświetla wynik obliczeń lub komunikat o błędzie.

Formuła

Wyświetla utworzoną formułę. Funkcję można wprowadzać bezpośrednio lub utworzyć formułę, korzystając z pomocy Kreatora.

Wstecz

Przenosi fokus przez składniki formuły, zaznaczając je w ten sposób.

tip

Aby zaznaczyć pojedynczą funkcję w złożonej formule złożonej z kilku funkcji, należy kliknąć dwukrotnie tę funkcję w oknie formuły.


Dalej

Moves forward through the formula components in the formula window. This button can also be used to assign functions to the formula. If you select a function and click the Next button, the selection appears in the formula window.

tip

Aby przenieść funkcję do okna formuły, należy kliknąć ją dwukrotnie w oknie wyboru.


OK

Kończy Kreator funkcyjny i przenosi formułę do zaznaczonych komórek.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe bez implementowania formuły.

Zakładka struktura

Na tej stronie można zobaczyć strukturę funkcji.

note

Jeśli kursor komórki umieszczono w komórce już zawierającej funkcję, uruchomienie Kreatora funkcji powoduje wyświetlenie zakładki Struktura wyświetlającej układ bieżącej funkcji.


Struktura

Wyświetla hierarchiczny układ bieżącej funkcji. Argumenty można wyświetlić i ukryć, klikając umieszczony przed nimi znak plus lub minus.

note

Niebieskie kropki oznaczają prawidłowo wprowadzone argumenty. Czerwone kropki oznaczają nieprawidłowe typy danych. Na przykład: jeśli funkcja SUMA posiada jeden z argumentów wprowadzony jako tekst, zostanie on oznaczony na czerwono, ponieważ argumentami funkcji SUMA mogą być tylko liczby.


Prosimy o wsparcie!