Arkusz z pliku

Wstawia arkusz z innego pliku.

Aby wykonać tę operację...

Choose Sheet - Insert Sheet from File.


  1. Aby zlokalizować arkusz, należy użyć okna dialogowego Otwieranie.

  2. W oknie dialogowym Wstaw arkusz zaznacz arkusz, który należy wstawić.

Please support us!