Wstaw arkusz

Definiuje opcje aktywne podczas wstawiania nowego arkusza. Można utworzyć nowy arkusz lub wstawić istniejący arkusz z pliku.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Wstaw arkusz.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Układ - Wstaw arkusz.

Wybierz Wstaw - Wstaw arkusz.

Z paska nawigacji arkusza:

Wybierz Wstaw arkusz

Z pasków narzędzi:

Ikona wstawiania arkusza

Wstaw arkusz


Pozycja

Określa miejsce wstawienia nowego arkusza do dokumentu.

Przed bieżącym arkuszem

Wstawia nowy arkusz bezpośrednio przed arkuszem bieżącym.

Po bieżącym arkuszu

Wstawia nowy arkusz bezpośrednio za arkuszem bieżącym.

Arkusz

Określa, czy do dokumentu zostanie wstawiony nowy, czy istniejący arkusz.

Nowy arkusz

Tworzy nowy arkusz. Wprowadź nazwę arkusza w polu Nazwa.

Liczba arkuszy

Określa liczbę utworzonych arkuszy.

Nazwa

Określa nazwę nowego arkusza.

Zmiana nazw arkuszy

Z pliku

Wstawia arkusz z istniejącego pliku do aktywnego arkusza.

Przeglądaj

Otwiera okno dialogowe pozwalające na wybór pliku.

Dostępne arkusze

W przypadku wyboru pliku za pomocą przycisku Przeglądaj w polu listy zostaną wyświetlone zawarte w nim arkusze. Poniżej tego pola jest wyświetlana ścieżka pliku. Z pola listy należy wybrać arkusz do wstawienia.

Łącz z plikiem

Łączy bieżący dokument z arkuszem wybranym z listy.

Prosimy o wsparcie!