Wstaw kolumny

Wstawia kolumny po prawej lub lewej stronie aktywnej komórki.Ilość wstawionych kolumn odpowiada ilości zaznaczonych kolumn. Jeżeli żadna kolumna nie była zaznaczona, wstawia jedna kolumnę. Istniejące kolumny są przesuwane w prawo.

Kolumny przed

Wstawia nową kolumnę przed aktywną komórką.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Arkusz - Wstaw kolumny - Kolumny przed.


Kolumny po

Wstawia nową kolumnę za aktywną komórką

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Arkusz - Wstaw kolumny - Kolumny po.


Prosimy o wsparcie!