Wstaw kolumny

Wstawia kolumny po prawej lub lewej stronie aktywnej komórki.Liczba wstawionych kolumn odpowiada liczbie zaznaczonych kolumn. Jeżeli żadna kolumna nie była zaznaczona, wstawia jedna kolumnę. Istniejące kolumny są przesuwane w prawo.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Wstaw kolumny.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Główne - Kolumna.

Wybierz Układ - Kolumna.

Z pasków narzędzi:

Ikona wstawiania kolumny

Wstaw kolumny


Kolumny przed

Wstaw kolumnę przed kolumną, w której aktualnie znajduje się kursor.

Kolumny po

Wstaw kolumnę za kolumną, w której aktualnie znajduje się kursor.

Prosimy o wsparcie!