Wstaw kolumny

Wstawia kolumny po prawej lub lewej stronie aktywnej komórki.Ilość wstawionych kolumn odpowiada ilości zaznaczonych kolumn. Jeżeli żadna kolumna nie była zaznaczona, wstawia jedna kolumnę. Istniejące kolumny są przesuwane w prawo.

Kolumny Przed

Wstawia nową kolumnę przed aktywną komórką.

Aby wykonać tę operację...

Choose Sheet - Insert Columns - Columns Before.


Kolumny Po

Wstawia nową kolumnę za aktywną komórką

Aby wykonać tę operację...

Choose Sheet - Insert Columns - Columns After.


Please support us!