Wstaw wiersze

Wstaw wiersze powyżej lub poniżej aktywnej komórki. Liczba wstawionych wierszy odpowiada liczbie zaznaczonych wierszy. Jeżeli żaden wiersz nie został zaznaczony, wstawia jeden wiersz. Istniejące wiersze są przesuwane w dół.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Wstaw wiersze.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Główne - Wiersz.

Wybierz Układ - Wiersz.

Z pasków narzędzi:

Ikona wstawiania wiersza

Wstaw wiersz


Wiersze powyżej

Wstaw wiersz powyżej wiersza, w którym aktualnie znajduje się kursor.

Wiersze poniżej

Wstaw wiersz poniżej wiersza, w którym aktualnie znajduje się kursor.

Prosimy o wsparcie!