Wstaw wiersze

Wstaw wiersze powyżej lub poniżej aktywnej komórki. Liczba wstawionych wierszy odpowiada liczbie zaznaczonych wierszy. Jeżeli żaden wiersz nie został zaznaczony, wstawia jeden wiersz. Istniejące wiersze są przesuwane w dół.

Wiersze powyżej

Wstawia nowy wiersz powyżej aktywnej komórki.

Aby wykonać tę operację...

Choose Sheet - Insert Rows - Rows Above.


Wiersze poniżej

Wstawia nowy wiersz poniżej aktywnej komórki.

Aby wykonać tę operację...

Choose Sheet - Insert Rows - Rows Below.


Please support us!