Wstaw komórki

Otwiera okno dialogowe Wstaw komórki, w którym możesz wstawić nowe komórki zgodnie z określonymi opcjami.

Możesz usunąć komórki, wybierając Arkusz - Usuń komórki.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Arkusz - Wstaw komórki.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Wstaw - Wstaw komórki.

Z pasków narzędzi:

Ikona wstawiania komórek

Wstaw komórki

Przy pomocy klawiatury:

+ "+"


Zaznaczenie

Ten obszar zawiera opcje dostępne przy wstawianiu komórek do arkusza. Liczba i pozycja komórek jest zdefiniowana przez wcześniejsze zaznaczenie zakresu komórek.

Przesuń komórki w dół

Wstawia komórki i przesuwa zawartość wybranego zakresu w dół.

Przesuń komórki w prawo

Wstawia komórki i przesuwa zawartość wybranego zakresu w prawo.

Cały wiersz

Wstawia cały wiersz. Pozycja wiersza jest określona przez jego zaznaczenie na arkuszu. Liczba wstawionych wierszy zależy od liczby zaznaczonych wierszy. Poprzednia zawartość wierszy jest przesuwana w dół.

tip

To polecenie jest równoważne Wiersze powyżej.


Cała kolumna

Wstawia całą kolumnę. Liczba kolumn do wstawienia jest określona przez liczbą zaznaczonych kolumn. Poprzednia zawartość kolumn jest przesuwana w prawo.

tip

To polecenie jest równoważne Kolumny przed.


Prosimy o wsparcie!