Wstaw komórki

Otwiera okno dialogowe Wstaw komórki umożliwiające wstawienie nowych komórek zgodnie z określonymi opcjami. Aby usunąć komórki, należy wybrać Edycja - Usuń komórki.

Aby wykonać tę operację...

Choose Sheet - Insert Cells.

Choose View - Toolbars and select the Insert Cells toolbar:

Ikona

Wstaw komórki


Zaznacz

Ten obszar zawiera opcje dostępne przy wstawianiu komórek do arkusza. Liczba i pozycja komórek jest zdefiniowana przez wcześniejsze zaznaczenie zakresu komórek.

Przesuń komórki w dół

Podczas wstawiania komórek przesuwa zawartość zaznaczonego obszaru w dół.

Ikona

Wstaw komórki poniżej

Przesuń komórki w prawo

Podczas wstawiania komórek przesuwa zawartość zaznaczonego obszaru w prawo.

Ikona

Wstaw komórki z prawej

Cały wiersz

Wstawia cały wiersz. Pozycja wiersza jest określona przez jego zaznaczenie na arkuszu. Liczba wstawionych wierszy zależy od liczby zaznaczonych wierszy. Poprzednia zawartość wierszy jest przesuwana w dół.

Ikona

Wstaw wiersze

Cała kolumna

Wstawia całą kolumnę. Liczba kolumn do wstawienia jest określona przez liczbą zaznaczonych kolumn. Poprzednia zawartość kolumn jest przesuwana w prawo.

Ikona

Wstaw kolumny

Please support us!