Podział kolumny

Wstawia podział kolumny (pionowy podział strony) po lewej stronie aktywnej komórki.

Ręczny podział kolumny jest oznaczony ciemnoniebieską pionową linią.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Arkusz - Wstaw podział strony - Podział kolumny.


Prosimy o wsparcie!