Podział kolumny

Wstawia podział kolumny (pionowy podział strony) po lewej stronie aktywnej komórki.

Ręczny podział kolumny jest oznaczony ciemnoniebieską pionową linią.

Aby wykonać tę operację...

Choose Sheet - Insert Page Break - Column Break.


Please support us!