Podział wiersza

Wstawia podział wiersza (poziomy podział strony) ponad zaznaczoną komórką.

Ręczny podział wiersza jest oznaczony ciemnoniebieską poziomą linią.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Arkusz - Wstaw podział strony - Podział wiersza.


Prosimy o wsparcie!