Podział wiersza

Wstawia podział wiersza (poziomy podział strony) ponad zaznaczoną komórką.

Ręczny podział wiersza jest oznaczony ciemnoniebieską poziomą linią.

Aby wykonać tę operację...

Choose Sheet - Insert Page Break - Row Break.


Please support us!