Wstaw podział strony

Polecenie wstawia ręczne podziały wiersza lub kolumny w celu poprawnego drukowania danych. Poziomy podział strony można wstawić powyżej, a pionowy po lewej stronie aktywnej komórki.

Aby usunąć podziały utworzone ręcznie, wybierz Arkusz - Usuń podział strony.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Arkusz - Wstaw podział strony.


Podział wiersza

Wstawia podział wiersza (poziomy podział strony) ponad zaznaczoną komórką.

Podział kolumny

Wstawia podział kolumny (pionowy podział strony) po lewej stronie aktywnej komórki.

Prosimy o wsparcie!