Widok podziału strony

Wyświetla podziały strony i zakresy wydruku na arkuszu. Wybierz Widok - Normalny, aby wyłączyć ten tryb.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Podział strony.


Drukowanie elementów arkuszy

Określanie liczby stron do wydrukowania

Menu kontekstowe podglądu podziału stron zawiera funkcje umożliwiające edycję podziałów stron, między innymi:

Usuń podziały stron

Usuwa wszystkie ręczne podziały na bieżącym arkuszu.

Dodaj zakres wydruku

Dodaje zaznaczone komórki do zakresów wydruku.

Prosimy o wsparcie!