Pasek formuły

Wyświetla lub ukrywa pasek formuły używany do wprowadzania i edytowania formuł. Pasek formuły jest najważniejszym narzędziem podczas pracy z arkuszami.

Aby ukryć pasek formuły, należy usunąć zaznaczenie pozycji menu.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Widok - Pasek formuły.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Widok - Pasek formuły.

W menu Widok karty Widok wybierz Pasek formuły.

Z pasków narzędzi:

Ikona paska formuły

Pasek formuły


Przy ukrytym pasku formuły w dalszym ciągu można edytować komórki, uruchamiając tryb edycji za pomocą klawisza F2. Aby zatwierdzić wprowadzone zmiany, należy nacisnąć klawisz Enter, aby je odrzucić - Esc. Klawisz Esc służy także do wyjścia z trybu edycji.

Prosimy o wsparcie!