Wyróżnianie wartości

Wyświetla zawartość komórek w różnych kolorach w zależności od ich rodzaju.

Aby usunąć wyróżnienie, należy usunąć zaznaczenie tej pozycji menu.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Widok - Wyróżnianie wartości.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Widok - Wyróżnianie wartości

W menu Widok karty Widok wybierz Wyróżnianie wartości.

Ikona wyróżniania wartości

Wyróżnianie wartości

Przy pomocy klawiatury:

+ F8


Domyślnie:

Komórki tekstowe są formatowane na czarno, formuły na zielono, komórki liczbowe na niebiesko, a komórki chronione są pokazane na jasnoszarym tle, bez względu na to jak ich wyświetlanie jest sformatowane.

Te kolory można dostosować w -LibreOffice - Kolory aplikacji.

warning

Jeśli ta funkcja jest aktywna, kolory zdefiniowane w dokumencie nie są wyświetlane. Wyłączenie tej funkcji powoduje przywrócenie kolorów dokumentu zdefiniowanych przez użytkownika.


Prosimy o wsparcie!