Wyróżnianie wartości

Wyświetla zawartość komórek w różnych kolorach w zależności od ich rodzaju.

Aby usunąć wyróżnienie, należy usunąć zaznaczenie tej pozycji menu.

Aby wykonać tę operację...

Choose View - Value Highlighting.


Domyślnie:

Komórki tekstowe są formatowane na czarno, formuły na zielono, komórki liczbowe na niebiesko, a komórki chronione są pokazane na jasnoszarym tle, bez względu na to jak ich wyświetlanie jest sformatowane.

Te kolory można dostosować w -LibreOffice - Kolory aplikacji.

Ikona ostrzeżenia

Jeśli ta funkcja jest aktywna, kolory zdefiniowane w dokumencie nie są wyświetlane. Wyłączenie tej funkcji powoduje przywrócenie kolorów dokumentu zdefiniowanych przez użytkownika.


Please support us!