Przejdź do arkusza

Przejdź do określonego arkusza.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Arkusz - Nawiguj - Przejdź do arkusza.


Wpisz nazwę arkusza

Wpisz kilka znaków zawartych w nazwie szukanego arkusza. Lista arkuszy będzie ograniczona do nazw arkuszy zawierających te znaki. W wyszukiwaniu rozróżniana jest wielkość liter. Jeśli puste, wyświetlone zostaną wszystkie widoczne arkusze.

Arkusze

Wyświetla listę arkuszy w bieżącym dokumencie. Ukryte arkusze nie są wyświetlane. Arkusz wybiera się za pomocą strzałek w górę i w dół, aby poruszać się po liście. Kliknij dwukrotnie nazwę, aby przejść bezpośrednio do odpowiedniego arkusza.

Prosimy o wsparcie!