Zaznaczanie arkuszy

Zaznacza wiele arkuszy.

Zaznaczone arkusze

>Służy do wyświetlania arkuszy w bieżącym dokumencie. Aby wybrać arkusz, naciśnij klawisz strzałki w górę lub w dół, aby przejść do arkusza na liście. Aby dodać arkusz do wyboru, naciśnij i przytrzymaj klawisz , przy jednoczesnym naciskaniu klawiszy strzałek, po czym naciśnij klawisz spacji. Aby zaznaczyć obszar arkuszy, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, po czym naciśnij klawisze strzałek.

Please support us!