Zaznacz arkusze

Otwiera okno dialogowe Zaznacz arkusze umożliwiające zaznaczenie wielu arkuszy.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Zaznacz - Zaznacz arkusze.

Z pasków narzędzi:

Ikona zaznaczania arkuszy

Zaznacz arkusze


Zaznaczone arkusze

>Służy do wyświetlania arkuszy w bieżącym dokumencie. Aby wybrać arkusz, naciśnij klawisz strzałki w górę lub w dół, aby przejść do arkusza na liście. Aby dodać arkusz do wyboru, naciśnij i przytrzymaj klawisz , przy jednoczesnym naciskaniu klawiszy strzałek, po czym naciśnij klawisz spacji. Aby zaznaczyć obszar arkuszy, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, po czym naciśnij klawisze strzałek.

Prosimy o wsparcie!