Podział kolumny

Usuwa ręczny podział kolumny po lewej stronie aktywnej komórki.

Umieść kursor w komórce po prawej stronie podziału kolumny oznaczonego pionową linią, a następnie wybierz Arkusz - Usuń podział strony - Podział kolumny. Ręczny podział kolumny zostanie usunięty.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Arkusz - Usuń podział strony - Podział kolumny.


Prosimy o wsparcie!