Podział wiersza

Usuwa ręczny podział wiersza ponad aktywną komórką.

Należy umieścić kursor w komórce dokładnie pod podziałem wiersza oznaczonym poziomą linią, a następnie wybrać Arkusz - Usuń podział strony - Podział wiersza. Ręczny podział wiersza zostanie usunięty.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Arkusz - Usuń podział strony - Podział wiersza.


Prosimy o wsparcie!