Usuń podział strony

Wybierz typ strony podziału, który należy usunąć.

Aby wykonać tę operację...

Choose Sheet - Delete Page Break.


Podział wiersza

Usuwa ręczny podział wiersza ponad aktywną komórką.

Podział kolumny

Usuwa ręczny podział kolumny po lewej stronie aktywnej komórki.

Please support us!